Przejdź do treści

Praktyka zarządzania projektami w oparciu
o PMBOK®Guide 7th ed.

Cel i opis szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach prowadzonych w organizacji. Realizujemy to poprzez dostarczanie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem ról, narzędzi pracy oraz reguł i zasad postępowania na podstawie standardu PMBOK® Guide 7th.ed.

 

Sprawna praca rozumiana jest tutaj jako zdolność do osiągania rezultatów pracy:

 

 • zgodnie z zakresem (spełnienie kryteriów odbioru),
 • w terminie (akceptowalnym dla decydentów i zespołu roboczego),
 • bez większych odchyleń wobec zakładanej zasobochłonności (głównie pracochłonności),
 • przy jednoczesnym osiągnięciu celu projektu.

 

Warsztat zawiera wybór wzorców postępowania, technik, schematów, wzorów dokumentów, rejestrów, założeń, etc., których znajomość jest w naszej ocenie niezbędna do kierowania średnim i dużym projektem.

 

Kurs realizowany jest metodą warsztatowej dyskusji/analizy przyczyn i skutków zdarzeń/decyzji, w oparciu o specjalnie zaadaptowane studia przypadków oraz realne projekty uczestników.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest adresowane do osób, które mają powierzone w projektach określone role i odpowiedzialności, potrzebują rozumienia profesjonalnych struktur, reguł i dynamiki projektu.

Agenda szkolenia

 • Definicja projektu
 • Dlaczego projekty się nie udają?
 • Cykl Deminga
 • Projekt, produkt, proces
 • Projekty, programy, portfele
 • Projekt wg PMBoK Guide
 • Pomysł a projekt
 • Środowisko pracy projektowej
 • Pryncypia projektowe
 • Domeny projektowe
 • Interesariusze projektu
 • Struktura organizacyjna projektu
 • Role projektowe
 • Projekt w organizacji
 • Uzasadnienie biznesowe projektu
 • Cykl życia projektu
 • Karta Projektu
 • Cel SMART
 • Zasada Pareto
 • Priorytety
 • Dobre praktyki rozpoczynania projektu
 • Różnice w podejściu kaskadowym i Agile
 • Określanie zakresu projektu
 • Analiza Wymagań
 • Lista produktów
 • WBS (Struktura Podziału Prac)
 • Planowanie projektu
 • Dlaczego planowanie jest takie ważne
 • PERT i estymacja WAVE
 • Techniki szacowania
 • Techniki PDM, CPM, PERT
 • Prawo Parkinsona i CCM
 • Wykres Gantta
 • Diagram kamieni milowych
 • Zarządzanie czasem
 • Planowanie budżetu
 • Zarządzanie budżetem
 • Rezerwy budżetowe
 • Monitorowanie postępu prac
 • Niepewność
 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza i wycena ryzyka
 • Reakcje na ryzyko
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Podstawowe zagadnienia jakości
 • Techniki zarządzania jakością
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie dostawcami
 • Budowa zespołu projektowego
 • Macierz odpowiedzialności RAM/RACI
 • Proces grupowy a budowa zespołu
 • Zadanie lidera zespołu projektowego
 • Zarządzanie pracami zespołu projektowego
 • Podstawowe zagadnienia komunikacji
 • Plan komunikacji
 • Komunikacja formalna
 • Zarządzanie komunikacją
 • Zamykanie projektu
 • Lessons learned

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

3 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

2 400 netto

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci