Przejdź do treści

Profesjonalny Analityk – rozwój umiejętności miękkich

Value Tank to najlepsi trenerzy i szkolenia dla najbardziej wymagajacych

Cel i opis szkolenia

Szkolenie daje solidne narzędzia do pracy z Klientem zarówno zewnętrznym jak i wewnętrznym. Poruszone zostaną kwestie związane z komunikacją, wywieraniem wpływu, prowadzeniem negocjacji które są częstym udziałem osób pełniących role analityka w organizacji.

 

Uczestnicy rozwiną swoje umiejętności w zakresie umiejętności pracy z różnymi typami odbiorców, przekonywania innych do swoich idei oraz profesjonalnego słuchania które jest jedną z podstawowych umiejętności analityka.

Adresaci szkolenia

 • Analitycy biznesowi, osoby które pretendują do stanowiska analityka.

Agenda szkolenia

 • Profesjonalny analityk/konsultant. Umiejętności niezbędne do zaspokajania potrzeb i oczekiwań Klientów wewnętrznych/współrozmówców,  niezależnie od uwarunkowań organizacyjnych i hierarchii organizacyjnej.
 • Rola przekonań w pracy analityka/konsultanta. Cel mojej pracy i mój stosunek do niej – jak to rzutuje na moje działanie.
 • STYLE ZACHOWAŃ metodą EXTENDED DISC. – analiza własnego stylu komunikowania się – analiza swojego stylu wobec pozostałych członków zespołu. Identyfikacja mapy zespołowej.
 • Identyfikacja innych osób w naszym otoczeniu
 • Informacja jednostronna i dwustronna. Znaczenie informacji zwrotnej.
  • Skutki braku informacji zwrotnej
  • Waga i znaczenie informacji zwrotnej dla sprawnej i skutecznej komunikacji

 

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
  • Komunikacja niewerbalna – elementy składające się na komunikację niewerbalną.
  • Komunikacja werbalna – jak skutecznie porozumiewać się. Co robić by być zrozumiałym.

 

 • Zasada Słuchaj Pytaj Mów
  • Aktywne słuchanie ze zrozumieniem. Dlaczego mamy rozbieżne priorytety i nie słuchamy się wzajemnie? Uświadomienie znaczenia aktywnego słuchania i sposobów jego wyrażenia.
  • Sztuka zadawania pytań.
  • Parafraza– istota i rola parafrazy w pracy konsultanta/analityka. Dyskusja na temat korzyści wynikających z umiejętnego parafrazowania.

 

 • Bariery komunikacyjne
  • Co nam utrudnia sprawną i skuteczną komunikację wewnętrzną.
  • Odnalezienie antidotum na barierę.
  • Wskazanie sposobów omijania lub eliminowania barier.
  • Jak komunikować się by zapewnić skuteczność, czyli osiągnąć cele firmy i poszczególnych działów
 • Jak „zrobić” sobie trudnego współrozmówcę – katalog zakazanych zwrotów i zachowań.
 • Gdy już mam trudnego rozmówcę to co wówczas?
  • Reagowanie na emocje i zażalenia
  • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
  • Co podwyższa, a co obniża nasze emocje
  • Kroki reagowania na zażalenia; Mózg Dinozaura.
  • Typy ludzkich zachowań i reakcje na obiekcje w zależności od postawy i zachowania drugiej strony. in. przełamywanie niechęci użytkowników do współpracy, reakcja na zmiany wymagań użytkowników
  • Złość, skarga, niezadowolenie – okazją do budowania relacji.
  • Sytuacje konfliktowe – zapobieganie; radzenie sobie z konfliktem
 • Asertywne reagowanie na informacje zwrotne, w tym wyrazy niezadowolenia, krytyki
 • Asertywne reagowanie na krytykę
 • Asertywne wyrażanie negatywnych emocji
 • Konfrontacja przekonań – celem jest zachowanie własnego zdania przy utrzymaniu konstruktywnej formy dialogu
 • Reguły wywierania wpływu społecznego – 9 zasad
 • Wykorzystanie reguł w pracy analityka – analiza top 10 – klasyfikacja 10 charakterystycznych zachowań współrozmówców i wypracowanie narzędzi służących do radzenia sobie z różnymi typami w pracy zawodowej.
 • Erystyka – perswazja – manipulacja, podstawowe różnice, przydatność w negocjacjach.
 • Prawa perswazji, reguły wywierania wpływu.
 • Język perswazyjny i presupozycje.
 • Zastosowanie wybranych technik perswazyjnych w negocjacjach – ćwiczenie.
 • Systemy reprezentacji.
  • Autoanaliza własnego systemu wiodącego.
  • Ćwiczenie w rozpoznawaniu systemów reprezentacji drugiej strony.
 • Style zachowań klientów i umiejętne dostosowanie się do typu.
 • Typologia i narzędzia
 • Jak zyskiwać przewagę psychologiczna podczas procesu negocjacji
 • Reguły wywierania wpływu i budowania odpowiednich przekonań po stronie klienta
 • Opracowanie case study
 • Nagrania, omówienie
 • Wnioski – wypracowanie narzędzi i uwspólnienie przekonań

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Przejdź do kontaktu

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci