Przejdź do treści

Szkolenie antykorupcyjne dla urzędników –
etyka w pracy

Cel i opis szkolenia

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze problemy pojawiające się w trakcie przeciwdziałania antykorupcji i działaniu zgodnym z etyką urzędniczą. Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy umożliwiającej prawidłowe – zgodne z prawem – funkcjonowanie w środowisku zawodowym.

 

Celem szkolenia jest m.in. przedstawienie najczęściej popełnianych błędów oraz wskazanie dobrych praktyk w zakresie etyki zawodowej oraz przeciwdziałania korupcji.

Adresaci szkolenia

Pracownicy administracji publicznej, zarówno centralnej jak i samorządowej.

Agenda szkolenia

 • Korupcja i sfera publiczna
 • Wymiary korupcji
 • Służba przygotowawcza
 • Oceny w służbie cywilnej
 • Polecenia służbowe w praktyce
 • Sfera prywatna i publiczna
 • Korupcja w sferze publicznej
 • Konflikt interesów
 • Typy korupcji i ich konsekwencje
 • Studia przypadków (poszukiwanie i analizowanie przykładów korupcji praca w grupie)
 • Stanowienie prawa
 • Przejrzystość instytucji – przewidywalność procedur
 • Kontrola procesów decyzyjnych
 • Analiza procesu decyzyjnego i poszukiwanie zagrożeń korupcyjnych
 •  Rządowe strategie antykorupcyjne
 • Przeciwdziałanie korupcji w samorządzie
 • Systemy jakości
 • Praworządność
 • Niedyskryminowanie
 • Niezależność
 • Obiektywizm
 • Zakaz nadużywania uprawnień
 • Uczciwość
 • Uprzejmość
 • Ochrona danych osobowych
 • Rodzaje dylematów etycznych
 • Konflikt interesów – sposoby zapobiegania
 • Konflikt lojalności
 • Lobbing

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci