Przejdź do treści

Przygotowanie do egzaminu Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Cel i opis szkolenia

3-dniowy intensywny kurs podczas którego dowiesz się:

 

Szkolenie przygotowuje do egzaminu CAPM przeprowadzanego przez PMI. Szkolenie przeprowadza przez najistotniejsze tematy, które należy opanować na egzamin. Wskazuje też bardzo praktyczne rady, jak się uczyć i jak zdawać, w szczególności – co faktycznie trzeba umieć, a co jest nadmiarowe. Wskazuje, na które obszary należy szczególnie uważać oraz typowe problemy, na których potykają się podchodzący do egzaminu.
Szkolenie obejmuje przejście przez typowe pytania egzaminacyjne, dając uczestnikom solidną podstawę, do rozplanowania dalszej nauki do egzaminu CAPM.

 

Szkolenie oparte jest na bieżących zasadach zdawania CAPM (w tym PMBOK 7th Edition), które obowiązują do końca 2022r.

 

 • Szkolenie w formule online na platformie Zoom, z wykorzystaniem narzędzi wspierających online (tablica wirtualna, materiały video)
 • Wykłady, dyskusje, ćwiczenia praktyczne indywidualnie i w zespołach
 • Maksymalna liczba uczestników: 8 osób

 

Możliwość zdobycia 21 punktów PDU.

Uczestnicy otrzymują:

 • Komplet materiałów (slajdy, ćwiczenia, rozwiązania ćwiczeń) w postaci elektronicznej
 • Pytania próbne wraz z odpowiedziami (PDF, łącznie około 100 przykładowych pytań)
 • Dyplom będący zaświadczeniem ukończenia kursu
 • Możliwość indywidualnego kontaktu z prowadzącym po kursie (3m-ce po ukończeniu)
 • Wsparcie procesu aplikacji i umówienia egzaminu
 • Certyfikaty PMI
 • Wymagania wstępne do egzaminu
 • Koszty certyfikacji CAPM
 • Proces certyfikacyjny krok po kroku
 • Zagadnienia językowe
 • Zmiany w egzaminie CAPM od stycznia 2023
 • Typowe rodzaje pytań
 • Na co uważać?
 • Co warto nauczyć się na pamięć?
 • Zarządzanie czasem na egzaminie
 • Efektywna nauka do egzaminu
 • Zakres egzaminu
 • Projekt/program/portfel
 • Praca operacyjna vs projekty
 • Struktury organizacyjne
 • Role w projekcie
 •  PMO
 • OPA & EEF
 • Progressive elaboration (stopniowe doprecyzowanie)
 • Rolling wave planning (planownie kroczące)
 • Założenia i ograniczenia projektowe
 • Potrójne ograniczenie projektowe
 • Cykl życia projektu
 • Fazy realizacji projektu
 • Procesy zarządcze w projekcie wg PMBOK
 • Procesy a obszary wiedzy – struktura PMBOKa
 • Filozofia Zarządzania Zakresem
 • Plan zarządzania zakresem
 • Wymagania vs zakres
 • Klasyfikacja wymagań
 • Deklaracja zakresu produktu
 • WBS
 • Walidacja zakresu – odbiór produktów cząstkowych
 • Kontrola zakresu
 • Filozofia Zarządzania Harmonogramem
 • Kolejność planowania
 • Kamienie milowe
 • Plan zarządzania harmonogramem
 • Aktywności vs pakiety prac
 • Diagram sieciowy projektu
 • Szacowanie czasu realizacji i pracochłonności
 • Harmonogramowanie
 • Kompresja harmonogramu
 • Kontrola harmonogramu
 • Filozofia Zarządzania Kosztami
 • Plan zarządzani kosztami
 • Szacowanie kosztów
 • Określanie budżetu
 • Komponenty budżetu projektu
 • Rezerwy budżetowe
 • Cena, koszt, budżet
 • Kontrola kosztów
 • Podstawy analizy wartości wypracowanej (EVA)
 • Karta projektu
 • Plan zarządzania projektem
 • Dokumentacja projektu
 • Spotkanie inicjujące projekt
 • Produkt cząstkowy
 • Zarządzanie wiedzą w projekcie
 • Zintegrowane monitorowanie – dane, informacja, raport
 • Zintegrowane zarządzanie zmianą
 • Powiązania procesów planowania, realizacji, monitorowania i zarządzania
 • Zamykanie projektu
 • Filozofia Zarządzania Ryzykiem
 • Ryzyko vs niepewność vs problem
 • Planowanie zarządzania ryzykiem
 • Identyfikacja i analiza ryzyka
 • Dokumentacja ryzyka
 • Odpowiedzi na ryzyko
 • Ryzyka wtórne i rezydualne
 • Monitorowanie ryzyka
 • Filozofia Zarządzania Interesariuszami
 • Narzędzia identyfikacji i analizy interesariuszy
 • Planowanie i realizacja strategii zaangażowania interesariuszy
 • Filozofia zarządzania komunikacją
 • Plan zarządzania komunikacją
 • Procesy zarządzania komunikacją
 • Uproszczony model komunikacji
 • Szum i bariery komunikacyjne
 • Kanały komunikacyjne
 • Raportowanie projektu
 • Plan zarządzani zasobami
 • Karta zespołu
 • RAM | RACI
 • Procesy zarządzania zasobami
 • Filozofia współużytkowania zasobów w organizacji
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Jakość a klasa
 • Filozofia zarządzania jakością
 • Procesy zarzadzania jakością
 • Kontrola jakości vs zapewnienie jakości
 • Podstawowe narzędzia wykorzystywane przy zarządzaniu jakością
 • Filozofia Zarządzania Zamówieniami
 • Dział zakupów
 • Kontrakty i kwestie formalno-prawne
 • Podstawowe typy kontraktów
 • Procesy zarządzania zamówieniami
 • Dokumenty związane z zamówieniami
 • Formy doboru dostawców
 • Naruszenia kontraktów i spór

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

3 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci