Przejdź do treści

RODO 2018 – reforma ochrony danych osobowych

Cel i opis szkolenia

Uczestnicy w ramach szkolenia otrzymają następujące dokumenty zaaprobowane przez Giodo:

 

• Wzór Polityki Bezpieczeństwa
• Wzory klauzul zgody
• Wzór klauzuli informacyjnej
• Wzór umowy powierzenia
• Wzory upoważnień oraz oświadczeń

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób które na co dzień przetwarzają dane osobowe: np. prowadzących działalność gospodarczą, administrujących danymi osobowymi pracowników, pełniących funkcję ABI w spółce/organizacji/administracji, członków zarządów i innych zainteresowanych.

Agenda szkolenia

 • Analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych
 • Aktualny stan dostosowywania prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Zmiany w podstawowych definicjach
 • Nowe definicje i terminy w RODO
 • Zakres stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.
 • Lista sprawdzająca (obowiązki) dla wdrażającego RODO.
 • Inwentaryzacja i ocena przetwarzanych danych osobowych
 • Weryfikacja podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych
 • Nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
 • Obowiązek przeprowadzania oceny wpływu skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę – przesłanki i główne elementy
 • Nowe rozszerzone obowiązki informacyjne
 • Audyty należytej ochrony danych osobowych
 • Współadministratorzy danych
 • Wzory pism: upoważnienie do przetwarzania danych, wyrażenie zgody, umowa powierzenia przetwarzania danych
 • Przegląd i modyfikacja stosowanych klauzul zgód (zgoda wyraźna, zgoda konkludentna)
 • Opracowywanie klauzul informacyjnych oraz umów dot. powierzania przetwarzania danych
 • Obowiązek zgłaszania przypadków naruszenia danych osobowych
 • Zasady przetwarzania
 • Zgodność przetwarzania z prawem
 • Niezbędność przetwarzania
 • Cel przetwarzania
 • Warunki wyrażenia zgody
 • Powierzanie danych osobowych – nowe zasady,
 • Ogólna zasada przekazywania
 • Wiążące reguły korporacyjne
 • Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych
 • Ewidencja naruszeń,
 • Zgłoszenia,
 • Zawiadomienia osoby , której dane dotyczą
 • Zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa)
 • Zabezpieczenia informatyczne – kwestie formalne I procedury
 • Ocena skutków dla ochrony danych
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Zgłaszanie IOD
 • Zgłaszanie incydentów
 • Powołanie pełnomocnika lub koordynatora ds. danych osobowych
 • Nowe treści obowiązków informacyjnych
 • Wycofanie zgody
 • Przenoszenie danych
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo dostępu do zgromadzonych danych (informacja)
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu
 • Odpowiedzialność administracyjna. Administracyjne kary finansowe
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna. Środki ochrony prawnej
 • Odpowiedzialność karna. Projektowane przepisy karne
 • Organ nadzorczy
 • GIODO a UODO
 • Właściwość
 • Zadania
 • Uprawnienia

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci