Przejdź do treści

RODO – Ochrona danych osobowych w dziale kadr

i HR

Agenda szkolenia

 • Analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych
 • Aktualny stan dostosowywania prawa polskiego do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 • Zmiany w podstawowych definicjach
 • Nowe definicje i terminy w RODO
 • Zakres stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej oraz prawa polskiego.
 • Analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych z ustawą o ochronie danych osobowych
 • Obowiązek przeprowadzania oceny wpływu skutków przetwarzania danych osobowych na ich ochronę – przesłanki i główne elementy
 • Powierzenie przez pracodawcę przetwarzania danych kadrowych
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w zakładzie pracy
 • Przetwarzanie danych pracowników, kandydatów do pracy, zleceniobiorców, stażystów itp.
 • Rodzaje uprawnień i zakres ich zastosowania
 • Projekt zmian w Kodeksie pracy
 • Podstawy prawne dla monitoringu w zakładzie pracy
 • Kontrola pracowników a ochrona danych
 • Automatyczne decyzje opartych na profilowaniu.
 • Wymagania określone w RODO.
 • Obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych
 • Ewidencja naruszeń,
 • Zgłoszenia
 • Zawiadomienia osoby , której dane dotyczą
 • Zabezpieczenia organizacyjne (polityki bezpieczeństwa)
 • Ocena skutków dla ochrony danych
 • Certyfikacja i kodeksy postępowania
 • Rejestrowanie czynności przetwarzania
 • Zgłaszanie IOD
 • Zgłaszanie incydentów
 • Nowe treści obowiązków informacyjnych
 • Wycofanie zgody
 • Przenoszenie danych
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo dostępu do zgromadzonych danych (informacja)
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu
 • Odpowiedzialność administracyjna. Administracyjne kary finansowe
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna. Środki ochrony prawnej
 • Odpowiedzialność karna. Projektowane przepisy karne

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci