Przejdź do treści

Rozwój Talentów
w Organizacji

„Rozwój pracowników koncentrujący się na wzmacnianiu ich unikalnych talentów ma znaczący wpływ na kluczowe wyniki skuteczności organizacji, niezależnie od branży i kraju. Inwestowanie w talenty wydobywa nie tylko to, co najlepsze w pracownikach, ale zwiększa sukces organizacji.”

 

Instytut Gallupa od ponad 40 lat zajmując się badaniami nad sukcesem osiąganym przez jednostki i organizacje w różnorodnych obszarach (od biznesu do edukacji) stworzył narzędzie badawcze – test online CliftonStrengths.

 

Wynikem testu CliftonStrengths jest kompletny i unikalny profil indywidualnych talentów, rozumianych jako naturalne wzorce myślenia, odczuwania oraz zachowania jednostki. Prawdopodobieństwo, iż dwie osoby będą miały taką samą kolejność 5 głównych talentów wynosi 1 do 33 milionów.

 

CliftonStrenghts pozwala określić obszary, w których mamy największy potencjał do osiągnięcia sukcesu. Wyniki badań przeprowadzonych przez Gallupa pokazują, że odniesienie sukcesu ma miejsce wtedy, kiedy zdiagnozowane talenty świadomie inwestujemy w zdobywanie wiedzy i umiejętności oraz w systematyczne ich wdrażanie.

 

Badania Instytutu Gallupa wskazują, że rozwój pracowników koncentrujący się na wzmacnianiu ich unikalnych talentów ma znaczący wpływ na kluczowe wyniki skuteczności organizacji, niezależnie od branży i kraju. Inwestowanie w talenty pracowników, wykorzystując podejście CliftonStrengths, wydobywa nie tylko to, co najlepsze w pracownikach, ale zwiększa sukces organizacji.

Organizacje, które bazują na mocnych stronach odnotowują:

 

 • 15% wzrost zaangażowania pracowników
 • 29% wzrost zysku
 • 59% mniej incydentów bezpieczeństwa
 • 72% niższa rotacja

 

CO MOŻE OSIAGNĄĆ ORAGNIZACJA DZIEKI ROWOJOWI TALENTÓW:

 

 • zwiększyć skuteczność menedżerską – poprzez rozwój zindywidualizowanego podejścia motywacyjnego i komunikacyjnego bazujących na talentach menedżera i zespołu

 

 • zwiększyć efektywność zespołów – dzięki diagnozie talentów członkowie zespołu uświadamiają sobie i wypracowują efektywne sposoby działania aby osiągać lepsze wyniki w krótszym czasie

 

 • zwiększyć skuteczność sprzedażową – program sprzedaży opartej na mocnych stronach identyfikuje kluczowe talenty pracownika, a następnie określa sposoby ich maksymalizacji indywidualnie i/lub zespołowo.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową propozycja wsparcia w rozwoju talentów.

Nasze wsparcie w rozwoju Talentów przebiega w III etapach

1. 0pcja A – Raport Top5

 

 • Raport Strengths Insight Guide (po angielsku) zawiera spersonalizowaną analizę 5 głównych talentów – opisuje kim jesteś i czym się wyróżniasz

 

2.    Opcja B – Raport CliftonStrengths34

 

  • Raport prezentuje i opisuje wszystkie 34 talenty Gallupa w unikalnej dla osoby badanej kolejności
  • Raport jest pogłębionym przewodnikiem po Twoich mocnych stronach – zawiera spersonalizowaną analizę dominujących 10 talentów – w szczegółach opisuje kim jesteś i czym się wyróżniasz
  • Raport pokazuje, jakie kroki warto przedsięwziąć, aby najlepiej wykorzystać swój potencjał
 1. Opcja A Top5

 

 • Sesja informacji zwrotnych z certyfikowanym coachem Instytutu Gallupa – Gallup Certified Strenghts Coach

 

 • Korzyści dla Klienta:
  • zapozna się z unikalną dla siebie kolejnością 5 talentów Gallupa
  • zrozumie swój naturalny sposób myślenia, odczuwania oraz działania
  • podczas pracy z trenerem Klient nauczy się rozpoznawać, doceniać oraz wykorzystywać na co dzień indywidualny profil talentów
  • koncentrując się na swoich głównych cechach, Klient zidentyfikuje swoje uzdolnienia oraz opracuje strategię przekształcenia talentów w mocne strony
  • otrzyma autorskie karty (bazujące na oryginalnych kartach Gallupa) swoich 5 dominujących talentów, które podsumowują najbardziej wyróżniające się elementy każdego talentu. Karty te służą do samodzielnej pracy rozwojowej ze swoimi talentami oraz wspierają osiąganie wyznaczonych celów.

 

 • Forma: konsultacja osobista / online , Czas: 90 min

 

2.    Opcja B CliftonStrengths34

 

 • Sesja informacji zwrotnych z certyfikowanym coachem Instytutu Gallupa – Gallup Certified Strenghts Coach

 

 • Korzyści dla Klienta:
  • zapozna się z unikalną dla siebie kolejnością 34 talentów Gallupa
  • zrozumie swój naturalny sposób myślenia, odczuwania oraz działania
  • podczas pracy z trenerem Klient nauczy się rozpoznawać, doceniać oraz wykorzystywać na co dzień indywidualny profil talentów
  • koncentrując się na swoich głównych cechach, na każdej oddzielnie oraz na ich konfiguracji, Klient zidentyfikuje swoje uzdolnienia oraz opracuje strategię przekształcenia talentów w mocne strony
  • pozna talenty, które opisują go w najmniejszym stopniu, aby świadomie i selektywnie podchodzić do życiowych wyzwań
  • uświadomi sobie swój potencjał oraz swoje ograniczenia
  • otrzyma karty swoich 5 dominujących talentów, które podsumowują najbardziej wyróżniające się elementy każdego talentu. Karty te służą do samodzielnej pracy rozwojowej ze swoimi talentami oraz wspierają osiąganie wyznaczonych celów.

 

 • Forma: konsultacja osobista / on line , Czas: 90 min

 

 

 • Cel: określenie, jak talenty poszczególnych osób budują mocne strony zespołu.
  • DNA zespołu – zapoznanie się z macierzą dominujących talentów zespołu
  •  wzajemne zrozumienie i docenienie dominujących talentów członków zespołu
  • wypracowanie wspólnej misji i celów działania zespołu
  • stworzenie synergii w zespole poprzez analizę DNA zespółu oraz zbudowanie Strategicznych Partnerstw pomiędzy jego członkami
  • wprowadzenie języka mocnych stron, usprawniającego komunikację wewnątrz zespołu, wypracowanie narzędzi motywacyjnych i komunikacyjnych w oparciu o mocne strony

 

 • Forma i czas: stacjonarnie (7h) lub on-line (2 x po 3,5h)

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci