Od Kodera do Managera

Cel szkolenia

Adresatami tego szkolenia są głównie wiodący programiści, team liderzy, których interesują tajniki zarządzania, a którzy planują (są planowani), lub już mają powierzone role kierownicze, i chcieliby szybko podnieść poziom swoich kompetencji w oparciu o praktyczną wiedzę wypływającą z praktycznego doświadczenia prowadzącego. Zaletą tego szkolenia jest skupienie się na praktycznych aspektach technik niezbędnych w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji oraz ich realizacji, nie zaś na opanowaniu międzynarodowych standardów. Szkolenie również nie promuje żadnego narzędzia.

Szkolenie jest połączone z praktycznymi ćwiczeniami, dedykowane pod specyfikę pracy w IT, zawiera dużo elementów miękkich jednak umiejscowionych w konkretnych realiach problemów występujących szczególnie często w IT.

Podczas szkolenia zostaną przećwiczone podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, umożliwiając uczestnikom tzw. szybkie wejście w kluczowe aspekty tejże dziedziny. Uczestnicy będą mieli okazję odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta ścieżka kariery jest naprawdę dla nich odpowiednia. Dodatkowo prowadzący przekaże każdemu z uczestników informację zwrotną z zakresu ich mocnych i słabych stron zwracając uwagę na obszary do dalszego rozwoju. Całość warsztatów jest prowadzona z uwzględnieniem zagadnienie inżynierii oprogramowania i obowiązujących w niej standardów.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Bardzo duży nacisk położony jest na zagadnienia związane z psychologią zarządzania, które wprost nie są definiowane w standardach, a mają ogromny wpływ na organizacje i higienę psychiczną zarówno managerów jak ich podwładnych.

długość szkolenia – 2 dni

język polski lub angielski

grupa: 5-10 osób


Zapytaj o szkolenie


  Zakres tematyczny

  Manager – jak to dumnie brzmi

  • Kim jest manager?
  • Po co jest manager?
  • Wpływ managera na organizację
  • Pożądane cechy managera
  • Niepożądane cechy managera
  • Chcesz być lubiany(a)?

  Zarządzanie, czyli co?

  • Czy jest aż tak źle, żeby to był zawód?
  • No dobrze, to co robimy?
  • Realny wpływ na organizację
  • Logika vs. emocje
  • Polityczna poprawność
  • Polityczne gierki
  • Jak to zmierzyć? KPI jest jak miecz obosieczny
  • Ego vs. procesy

  Komunikacja

  • Ćwiczenia mające na celu doświadczenie dobrej i złej komunikacji
  • Dobór optymalnych metod komunikacji
  • Przemawianie na forum
  • Planowanie
  • Ćwiczenia z planowania mające na celu uzmysłowienie siły planowania
  • Szybkie szacowanie pracochłonności – omówienie kilu metod
  • Planowanie od tyłu
  • Zarządzanie ryzykiem

  Podejmowanie decyzji

  • Techniki i metody
  • Prawdziwe oblicze odpowiedzialności
  • Na poduszce konsensusu leżą pinezki
  • Strach vs. Przewodzenie
  • Ważenie ryzyka
  • Skąd się biorą ograniczenia zespołu?
  • Do czego prowadzi brak decyzji
  • Delegowanie decyzyjności
  • Trudne decyzje i ich komunikowanie

  Nie marnuj czasu

  • Jestem bardzo zajęty(a)
  • Kontrola najwyższą formą zaufania
  • Planowanie w praktyce
  • Żyj i daj żyć innym
  • Jak nie zdążę, to co się stanie?
  • Jesteś niezastąpiony(a) i najlepszy(a)
  • Stresująca praca czy może niezdrowa perspektywa?
  • Coś muszę zmienić, ale…

  Budżetowanie i praca z finansami

  • Czy kiedyś byłeś/byłaś bez pieniędzy?
  • Teoria Maslova w praktyce
  • Reguła Pareto jako sprawne narzędzie
  • Czym jest budżet?
  • Metody budżetowania?
  • Jak się posługiwać budżetem?
  • Firma to biznes, więc pieniądz musi się zgadzać
  • Jak budować budżet?
  • Jak rozliczać budżet

  Ocena pracy

  • Po co robimy oceny?
  • Jak należy się przygotować
  • Jaki wpływ ma ocena pracownika na organizację
  • Jak to zrobić dobrze i na co zwrócić uwagę
  • Podwyżki i zwolnienia
  • Motywacja zespołu i jej wpływ na wyniki
  • Jak wykonać dobrze ocenę pracownika?
  • Co to znaczy być sprawiedliwym?
  • Jaka jest rola HR?
  • Bycie obiektywnym jest trudne
  • Umiejętność panowania nad władzą

  Zatrudnianie

  • Kogo potrzebujesz?
  • Duży dział vs. mały dział
  • Rola rekrutującego
  • Kogo zatrudniać, aby sobie pomóc?
  • Najczęstsze błędy
  • Dla kogo ludzie de facto pracują?
  • Praca z konsultantami

  Zwalnianie

  • „Pierwsza krew” – czyli chrzest bojowy
  • Jak zrobić to, aby było fair
  • Kiedy zwalniać, a kiedy pomóc?

  Stres

  • Jak radzić sobie ze stresem
  • Ćwiczenia uzmysławiające czym jest stres
  • Stawianie czoła sytuacjom stresującym
  • Jak wpływa stres na podwładnych
  • Jak nie dać się zwariować

  Jak pomagać pracownikom

  • Niesławny mikro management
  • Jak delegować obowiązki
  • Kiedy być stanowczym
  • Jak to robić, aby było efektywnie

  Zmiany

  • Jak zarządzać zmianą?
  • Czym jest zmiana?
  • Ćwiczenia z zarządzania zmianą (CM)
  • Charyzmatyczny przywódca
  • Co się ma, a czego można się nauczyć?
  • Manipulacja
  • Obietnice
  • Wizja vs. Proza codzienności
  • Manager vs. Lider

  Lider vs. Manager

  • Cechy przywódcze
  • Czy tego się da nauczyć?
  • Ćwiczenie wydobądź z siebie lidera

  Mierz wysoko

  • Sky is the limit – czy aby na pewno?
  • Bądź realistą/realistką vs. pesymistą/pesymistką
  • Bądź świadomy(a) samego/samej siebie

  Niebezpieczna władza

  • Pokusy bycia na stanowisku
  • Spoufalanie się vs. Formalizm
  • Jak zarządzać własną próżnością

  oraz

  • Jakie są typy spotkań (tzw. meetingów) i jak je zorganizować lub udoskonalić, aby nie zabierały zbyt dużo czasu a jednocześnie były efektywne.
  •  Jak prezentować informacje, raporty, tak aby osiągnąć cele.
  • Tematy zgłoszone przez uczestników

  Przed szkoleniem

  Od uczestników wymagane są:

  • przynajmniej 2 lata solidnej pracy w projektach lub serwisie, tak aby uczestnik zetknął się z zarządzaniem
  • znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją
  • motywacja do dalszego rozwoju w kierunku zarządzania

  Metody szkolenia

  Szkolenie prowadzone jest metodą połączenia teorii z praktyką i ćwiczeniami.

  Materiały szkoleniowe

  Będąc uczestnikiem szkolenia „Od Testera do Managera” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych wspomagających przyswajanie wiedzy.

  Po szkoleniu

  Po szkoleniu będziesz:

  •  dobrze rozumiał(a) czym jest zarządzanie
  • umiał(a) podejmować lepsze decyzje
  • umiała(a) realistycznie planować
  • potrafił(a) zarządzać ryzykiem w podstawowym zakresie
  • lepiej rozumiał(a) poszczególne role w organizacji
  • umiał(a) praktycznie wykorzystać proste i wydajne techniki zarządcze
  • potrafił(a) sprawiedliwiej oceniać pracę podwładnych
  • miał(a) świadomość czy ta ścieżka zawodowa jest dla Ciebie atrakcyjna
  • znał(a) swoje mocne i słabe strony w kontekście predyspozycji do zarządzania
  • jak dobrze się komunikować, aby osiągać cele
  • wiedział(a) w jaki sposób planować i monitorować, tak aby nie tracić zbyt wiele czasu
  • wiedział(a) jak oceniać podwładnych (nagrody i zwolnienia, rozmowy oceniające)
  • wiedział(a) na co zwrócić uwagę przy zatrudnianiu
  • wiedział(a) jak pracować z ludźmi uznanymi za trudnych
  • wiedział(a) spowodować, aby stres był sprzymierzeńcem
  • miał(a) świadomość jak być efektywnym mentorem
  • wiedział(a) co to znaczy być liderem
  • umiał(a) lepiej komunikować na szerszym forum
  • miał(a) świadomość jak panować nad władzą
  • miał(a) świadomość co to znaczy być sprawiedliwym
  • wiedział(a) jak zachować się w sytuacjach konfliktowych
  • umiał(a) delegować zadania, aby pomagając nie zaszkodzić
  • umiał(a) dbać o rozwój własny i innych

  Klienci, wybrali również:

  Agile Scrum for Product Owners


  Zobacz →

  Agile Project Management with SCRUM


  Zobacz →

  Klienci


  Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć