Od Kodera do Managera

Cel szkolenia

Adresatami tego szkolenia są głównie wiodący programiści, team liderzy, których interesują tajniki zarządzania, a którzy planują (są planowani), lub już mają powierzone role kierownicze, i chcieliby szybko podnieść poziom swoich kompetencji w oparciu o praktyczną wiedzę wypływającą z praktycznego doświadczenia prowadzącego. Zaletą tego szkolenia jest skupienie się na praktycznych aspektach technik niezbędnych w zarządzaniu, podejmowaniu decyzji oraz ich realizacji, nie zaś na opanowaniu międzynarodowych standardów. Szkolenie również nie promuje żadnego narzędzia.

Szkolenie jest połączone z praktycznymi ćwiczeniami, dedykowane pod specyfikę pracy w IT, zawiera dużo elementów miękkich jednak umiejscowionych w konkretnych realiach problemów występujących szczególnie często w IT.

Podczas szkolenia zostaną przećwiczone podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania, umożliwiając uczestnikom tzw. szybkie wejście w kluczowe aspekty tejże dziedziny. Uczestnicy będą mieli okazję odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ta ścieżka kariery jest naprawdę dla nich odpowiednia. Dodatkowo prowadzący przekaże każdemu z uczestników informację zwrotną z zakresu ich mocnych i słabych stron zwracając uwagę na obszary do dalszego rozwoju. Całość warsztatów jest prowadzona z uwzględnieniem zagadnienie inżynierii oprogramowania i obowiązujących w niej standardów.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Bardzo duży nacisk położony jest na zagadnienia związane z psychologią zarządzania, które wprost nie są definiowane w standardach, a mają ogromny wpływ na organizacje i higienę psychiczną zarówno managerów jak ich podwładnych.

długość szkolenia – 2 dni

język polski lub angielski

grupa: 5-10 osób


Zapytaj o szkolenie


Zakres tematyczny

Manager – jak to dumnie brzmi

 • Kim jest manager?
 • Po co jest manager?
 • Wpływ managera na organizację
 • Pożądane cechy managera
 • Niepożądane cechy managera
 • Chcesz być lubiany(a)?

Zarządzanie, czyli co?

 • Czy jest aż tak źle, żeby to był zawód?
 • No dobrze, to co robimy?
 • Realny wpływ na organizację
 • Logika vs. emocje
 • Polityczna poprawność
 • Polityczne gierki
 • Jak to zmierzyć? KPI jest jak miecz obosieczny
 • Ego vs. procesy

Komunikacja

 • Ćwiczenia mające na celu doświadczenie dobrej i złej komunikacji
 • Dobór optymalnych metod komunikacji
 • Przemawianie na forum
 • Planowanie
 • Ćwiczenia z planowania mające na celu uzmysłowienie siły planowania
 • Szybkie szacowanie pracochłonności – omówienie kilu metod
 • Planowanie od tyłu
 • Zarządzanie ryzykiem

Podejmowanie decyzji

 • Techniki i metody
 • Prawdziwe oblicze odpowiedzialności
 • Na poduszce konsensusu leżą pinezki
 • Strach vs. Przewodzenie
 • Ważenie ryzyka
 • Skąd się biorą ograniczenia zespołu?
 • Do czego prowadzi brak decyzji
 • Delegowanie decyzyjności
 • Trudne decyzje i ich komunikowanie

Nie marnuj czasu

 • Jestem bardzo zajęty(a)
 • Kontrola najwyższą formą zaufania
 • Planowanie w praktyce
 • Żyj i daj żyć innym
 • Jak nie zdążę, to co się stanie?
 • Jesteś niezastąpiony(a) i najlepszy(a)
 • Stresująca praca czy może niezdrowa perspektywa?
 • Coś muszę zmienić, ale…

Budżetowanie i praca z finansami

 • Czy kiedyś byłeś/byłaś bez pieniędzy?
 • Teoria Maslova w praktyce
 • Reguła Pareto jako sprawne narzędzie
 • Czym jest budżet?
 • Metody budżetowania?
 • Jak się posługiwać budżetem?
 • Firma to biznes, więc pieniądz musi się zgadzać
 • Jak budować budżet?
 • Jak rozliczać budżet

Ocena pracy

 • Po co robimy oceny?
 • Jak należy się przygotować
 • Jaki wpływ ma ocena pracownika na organizację
 • Jak to zrobić dobrze i na co zwrócić uwagę
 • Podwyżki i zwolnienia
 • Motywacja zespołu i jej wpływ na wyniki
 • Jak wykonać dobrze ocenę pracownika?
 • Co to znaczy być sprawiedliwym?
 • Jaka jest rola HR?
 • Bycie obiektywnym jest trudne
 • Umiejętność panowania nad władzą

Zatrudnianie

 • Kogo potrzebujesz?
 • Duży dział vs. mały dział
 • Rola rekrutującego
 • Kogo zatrudniać, aby sobie pomóc?
 • Najczęstsze błędy
 • Dla kogo ludzie de facto pracują?
 • Praca z konsultantami

Zwalnianie

 • „Pierwsza krew” – czyli chrzest bojowy
 • Jak zrobić to, aby było fair
 • Kiedy zwalniać, a kiedy pomóc?

Stres

 • Jak radzić sobie ze stresem
 • Ćwiczenia uzmysławiające czym jest stres
 • Stawianie czoła sytuacjom stresującym
 • Jak wpływa stres na podwładnych
 • Jak nie dać się zwariować

Jak pomagać pracownikom

 • Niesławny mikro management
 • Jak delegować obowiązki
 • Kiedy być stanowczym
 • Jak to robić, aby było efektywnie

Zmiany

 • Jak zarządzać zmianą?
 • Czym jest zmiana?
 • Ćwiczenia z zarządzania zmianą (CM)
 • Charyzmatyczny przywódca
 • Co się ma, a czego można się nauczyć?
 • Manipulacja
 • Obietnice
 • Wizja vs. Proza codzienności
 • Manager vs. Lider

Lider vs. Manager

 • Cechy przywódcze
 • Czy tego się da nauczyć?
 • Ćwiczenie wydobądź z siebie lidera

Mierz wysoko

 • Sky is the limit – czy aby na pewno?
 • Bądź realistą/realistką vs. pesymistą/pesymistką
 • Bądź świadomy(a) samego/samej siebie

Niebezpieczna władza

 • Pokusy bycia na stanowisku
 • Spoufalanie się vs. Formalizm
 • Jak zarządzać własną próżnością

oraz

 • Jakie są typy spotkań (tzw. meetingów) i jak je zorganizować lub udoskonalić, aby nie zabierały zbyt dużo czasu a jednocześnie były efektywne.
 •  Jak prezentować informacje, raporty, tak aby osiągnąć cele.
 • Tematy zgłoszone przez uczestników

Przed szkoleniem

Od uczestników wymagane są:

 • przynajmniej 2 lata solidnej pracy w projektach lub serwisie, tak aby uczestnik zetknął się z zarządzaniem
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją
 • motywacja do dalszego rozwoju w kierunku zarządzania

Metody szkolenia

Szkolenie prowadzone jest metodą połączenia teorii z praktyką i ćwiczeniami.

Materiały szkoleniowe

Będąc uczestnikiem szkolenia „Od Testera do Managera” otrzymasz komplet starannie opracowanych materiałów szkoleniowych wspomagających przyswajanie wiedzy.

Po szkoleniu

Po szkoleniu będziesz:

 •  dobrze rozumiał(a) czym jest zarządzanie
 • umiał(a) podejmować lepsze decyzje
 • umiała(a) realistycznie planować
 • potrafił(a) zarządzać ryzykiem w podstawowym zakresie
 • lepiej rozumiał(a) poszczególne role w organizacji
 • umiał(a) praktycznie wykorzystać proste i wydajne techniki zarządcze
 • potrafił(a) sprawiedliwiej oceniać pracę podwładnych
 • miał(a) świadomość czy ta ścieżka zawodowa jest dla Ciebie atrakcyjna
 • znał(a) swoje mocne i słabe strony w kontekście predyspozycji do zarządzania
 • jak dobrze się komunikować, aby osiągać cele
 • wiedział(a) w jaki sposób planować i monitorować, tak aby nie tracić zbyt wiele czasu
 • wiedział(a) jak oceniać podwładnych (nagrody i zwolnienia, rozmowy oceniające)
 • wiedział(a) na co zwrócić uwagę przy zatrudnianiu
 • wiedział(a) jak pracować z ludźmi uznanymi za trudnych
 • wiedział(a) spowodować, aby stres był sprzymierzeńcem
 • miał(a) świadomość jak być efektywnym mentorem
 • wiedział(a) co to znaczy być liderem
 • umiał(a) lepiej komunikować na szerszym forum
 • miał(a) świadomość jak panować nad władzą
 • miał(a) świadomość co to znaczy być sprawiedliwym
 • wiedział(a) jak zachować się w sytuacjach konfliktowych
 • umiał(a) delegować zadania, aby pomagając nie zaszkodzić
 • umiał(a) dbać o rozwój własny i innych

Klienci, wybrali również:

Agile Scrum for Product Owners


Zobacz →

Agile Project Management with SCRUM


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć