Power Shot Traning: Inżynieria Oprogramowania

Cel szkolenia

Jest to intensywny warsztat szkoleniowy z zakresu inżynierii oprogramowania, który pozwala uczestnikom praktycznie doświadczyć i zrozumieć zasady panujące w procesie wytwarzania oprogramowania, po to, aby móc lepiej planować swoją pracę oraz znacząco podnieść wiedzę na temat współzależności poszczególnych grup procesu wytwórczego, przez co podnieść jakość produktu i kulturę pracy w zespole. Prowadzący przeprowadza uczestników przez cały proces wytwórczy oprogramowania pokazując jednocześnie, na konkretnych przykładach, gdzie najczęściej występują problemy, które wynikają z braku dostatecznej wiedzy, zrozumienia, naturalnego konfliktu interesów lub braku motywacji interesariuszy. Warsztat promuje podniesienie poziomu dojrzałości wytwarzania oprogramowania w oparciu o mechanizmy psychologiczne a nie jedynie procesowe.

grupa: 5-10 osób


Zapytaj o szkolenie


  Program do pobrania: 

  Warsztat jest szczególnie polecany:

  • kierownikom projektów IT – jeżeli jesteś odpowiedzialny(a) za dostawę oprogramowania, to jest nieodzownym abyś zrozumiał(a), jak powstaje oprogramowanie, i jakie są kluczowe elementy na które musisz zwrócić uwagę, gdyż to one najczęściej wywracają Twój plan do góry nogami i wpływają negatywnie na percepcję dostarczonej jakości
  • testerom oprogramowania – jeżeli doświadczyłeś(łaś) tego, że coś nie działa u ciebie a działa u programisty, to już wiesz, że zwiększenie ilości testów nic nie da, trzeba coś zmienić w sposobie dostawy oprogramowania; takich zależności jest więcej, ale abyś mógł/mogła z nich swobodnie korzystać, musisz wiedzieć gdzie znajdują się potencjalne obszary generujące najwięcej błędów (tzw. punkty zapalne)
  • programistom – jeżeli przepisywałeś ten sam kod wiele razy, bo zmieniały się ustalenia; gdy zetknąłeś się z tym, że nie do końca rozumiesz co jest do zrobienia, ale musisz dostarczyć, bo deadline, to najwyższy czas, aby wznieść się ponad poziom swojej specjalizacji i zobaczyć co możesz zrobić w procesie produkcji, tak aby do tego nie dopuścić
  • analitykom biznesowym – jeżeli doświadczyłeś(łaś) frustracji, kiedy po przejrzeniu bogato ilustrowanej specyfikacji i z trudem wydobytych wymagań, praktycznie wszystko zostało zmienione i musisz wrócić do klienta aby to odwrócić; kiedy starałeś(łaś) się aby proponowane rozwiązanie pasowało do produktu, i niewiele z tego co proponowałeś(łaś) zostało finalnie zaakceptowane oznacza, że warto zainwestować w praktyczne zrozumienie procesu wytwórczego oprogramowania które pomoże Ci w podniesieniu jakości wymagań oraz zarządzania zmianą z uwzględnieniem naturalnej złożoności oraz potencjalnych implikacji dla pozostałych grup

  Formuła szkolenia PST

  Szkolenia odbywa się w autorskiej formule PowerShot Training (PST), która polega na:

  • krótkiej i skondensowanej formie zajmującej jednorazowo maksymalnie 6 godzin
  • skupieniu się jedynie na wiodącym zagadnieniu
  • materiale dostarczonym warsztatowo z minimalną niezbędną wiedzą teoretyczną
  • zorientowaniu na praktyczną wiedzę do natychmiastowego zastosowania przez uczestników

  Podejście takie wydaje się najwłaściwsze, gdyż:

  • pozwala na zachowanie optymalnego poziomu skupienia przez uczestników PST
  • nie zaburza znacząco rytmu pracy
  •  daje możliwość bardzo szybkiego wprowadzania w życie świeżo zdobytej wiedzy
  • poprzez krótką formułę nie nuży uczestników, podnosząc ich poziom satysfakcji

  Metody szkolenia

  Szkolenie prowadzone jest metodą połączenia teorii z praktyką i ćwiczeniami, bardzo intensywne, skupiające się na pokazaniu zależności oraz o sposobach radzenia sobie z naturalnymi konfliktami. Warsztat ten skupia się na pokazaniu uczestnikom, że jakość produktów oraz środowiska pracy zależy w większej mierze od ich personalnego zaangażowania niż od procesów, a kluczem jest odpowiednia motywacja i rozumienie tej „drugiej” strony, szczególnie, gdy się już jest specjalistą w swojej dziedzinie.

  W zależności o specyfiki grupy, przykłady oraz akcenty zostaną rozłożone tak aby było bardziej oczywiste dla uczestników.


  roślina przytrzymywana przez dłonie kilku różnych osób

  Zakres tematyczny

  Etapy wytwarzania oprogramowania

  • pomysł/biznes case/potrzeba – tam, gdzie spontaniczność i optymizm rządzi
  • analiza i wypracowanie rozwiązania technicznego – tam, gdzie sceptycy muszą milczeć
  • planowanie dostawy – tam, gdzie robi się najwięcej krzywdy zespołowi
  • dostawa – tam, gdzie płoną godziny
  • testy/akceptacja – tam, gdzie budzi się rozczarowanie
  • produkcja – tam, gdzie klient okazuje się być niechcianym elementem
  • codzienne wsparcie – męka w najczystszej postaci
  • zmiany – to jedyna stała

  Ryzykowna gra

  • wy róbcie prototyp i potem zobaczymy…
  • nie róbcie nic, dopóki nie ma aprobaty od klienta…
  • już zaczynajcie – dostarczymy AGILE’m więc nie ma problemu
  • specyfikacje vs. potrzeba – skąd mam mieć pewność?
  • zarządzanie konfiguracjami oraz dostawami – dziwne u mnie działa
  • potrzebuję jeszcze dzień… a nie, jeszcze tydzień…
  • dorzucamy ludzi będzie szybciej…
  • wynajmijmy specjalistów…
  • deadline – jaki deadline?
  • zaangażowanie vs. profesjonalizm
  • zautomatyzujmy testy będzie szybciej
  • nie aktualizujmy wymagań, bo nie ma czasu

  Komunikacja

  • spotykajmy się częściej…
  • masz wszystko na WIKI…
  • dobór optymalnych metod komunikacji
  • praca z domu

  Różne interesy w jednym projekcie, elementy psychologii

  • kierownik projektu czy jego administrator?
  • klepię kod taki jak mi każą
  • testuje wszystko co mi przypisali
  • spisuję to co klient chce, bo trzeba to zrobić
  • nie wiesz, bo się nie spytałeś
  • nie powiedziałem, bo nie pytałeś
  • niech to tylko zaakceptują, a później to już nie moja sprawa
  • nie mamy budżetu – nie mamy ludzi

  Przed szkoleniem

  Od uczestników wymagane są:

  • przynajmniej 1 rok solidnej pracy w projektach lub serwisie, tak aby uczestnik zetknął się z realną pracą (to nie jest warsztat dla ludzi bez doświadczenia)
  • znajomość języka angielskiego pozwalająca na pracę z dokumentacją i operowaniem podstawowymi pojęciami w IT
  • jeszcze nie wiem czego nie wiem – to jest odpowiednia postawa

  Po szkoleniu

  Po szkoleniu będziesz:

  • rozumiał(a) jak powstaje oprogramowanie i jakie są zależności pomiędzy poszczególnymi grupami je wytwarzającymi
  • wiedział(a) na co zwrócić szczególną uwagę podczas wykonywaniu swoich obowiązków, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów
  • rozumieć czym dyktowane są decyzje oraz zachowania poszczególnych grup z którymi współpracujesz, w związku z czym będziesz mógł/mogła tym lepiej zarządzać
  • już nigdy nie będziesz musiał(a) domyślać się jak coś jest wykonywane, co pomoże Ci w podejmowaniu trafniejszych decyzji w planowaniu prac

  Klienci, wybrali również:

  Agile Scrum for Product Owners


  Zobacz →

  Agile Project Management with SCRUM


  Zobacz →

  Klienci


  Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć