Asertywność w komunikacji

Value Tank to najlepsi trenerzy i szkolenia dla najbardziej wymagających

“Asertywność oznacza przeświadczenie, iż nasze własne opinie, przekonania, potrzeby, uczucia są równie ważne jak opinie, przekonania itd. innych osób. Jest to umiejętność wyrażania swojego zdania przy jednoczesnym szacunku dla odmiennego punktu widzenia drugiej osoby. Asertywność oznacza również przyjmowanie odpowiedzialności za dokonywane przez siebie wybory. Istotne jest odróżnienie asertywności od uległości i agresji.”

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami komunikacji i zachowań asertywnych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • znali zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • potrafili określić siłę „pierwszego wrażenia”
 • potrafili odróżnić zachowania asertywne od agresywnych i uległych
 • potrafili budować pozytywne relacje międzyludzkie oparte na zaufaniu i wyrażaniu własnych emocji
 • znali zasady obrony przed krytyką i będą
 • potrafili skutecznie argumentować własne poglądy
 • potrafili radzić sobie w sytuacjach stresujących praktycznie
 • potrafili przejąć inicjatywę w rozmowie z drugim człowiekiem
 • potrafili określić zachowanie rozmówcy i dopasować własną postawę do potrzeb sytuacji

Adresaci szkolenia:


Wszyscy zainteresowani ta tematyką.

Zakres szkolenia:


1. Co to jest asertywność?

 • Zachowanie asertywne, jako opozycja do zachowania agresywnego i uległego
 • Asertywność w ujęciu analizy transakcyjnej
 • Spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • Komunikat ja – jako technika zmniejszania oporu u odbiorcy
 • Asertywne wyrażanie opinii i ocen
 • Stawianie granic
 • Obrona przed krytyką
 • Funkcjonowanie w sytuacji stresowej
 • Fazy stresy
 • Źródła stresu
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi
 • Konflikt jako sytuacja stresowa

2. Mapa asertywności – diagnoza obszarów wymagających dalszego rozwoju w kierunku asertywności

3. Umiejętność odmawiania i wyrażania swoich uczuć

4. Praktyczna komunikacja – „odgrywanie scenek”

 • Umiejętność rozmowy z drugim człowiekiem
 • Efekt pierwszego wrażenia i jego wpływ na dalszy kontakt
 • Budowanie zaufania w kontaktach międzyludzkich
 • Trudni rozmówcy – sztuka dopasowania komunikatu do zachowania
 • Przejmowanie inicjatywy w rozmowie

Trener: Bartłomiej Stolarczyk


Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 6-12 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

Klienci, wybrali również:

Rozwiązywanie konfliktów


Zobacz →

Pakiet umiejętności menadżerskich


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć