Coaching/Mentoring

Value Tank to najlepsi trenerzy i szkolenia dla najbardziej wymagających

Cel szkolenia:


Podczas szkolenie odpowiemy sobie na nastepujące pytania:
Czy każdy może być coachem? Jakie są techniki coachingu?Jak dobrym coachem jesteś? Jaka jest odpowiedzialność coacha a jaka osoby coachowanej? Na te i inne pytania odpowiemy podczas szkolenia…

Adresaci szkolenia:


Wszyscy menadżerowie zainteresowani tematyką coachingu i mentoringu.

Zakres szkolenia:


1. MODUŁ I
a. Powitanie
b. Przedstawienie się
c. Identyfikacja i ustalenie ważności tematów istotnych dla grupy
d. Career Manager kto to jest?
e. Odpowiedzialności przełożonego

2. MODUŁ II
a. Od czego/kogo zależy klimat w teamie
b. Jak przełożony może wpłynąć na klimat
c. Klimatu w teamie nie można stworzyć!
d. Imprezy „team-buildingowych”- czy na pewno?

3. MODUŁ III
a. Coaching / Mentoring. O co chodzi? Po co?
b. Model TGROW
c. Ustalenie zadań mentora
d. Odpowiedzialności mentora
e. Odpowiedzialności coachowanego
f. Gdzie leżą ograniczenia?

4. MODUŁ IV
a. Jak wygląda aktualny poziom profesjonalności coachowanego
b. Gdzie leży jego potencjał rozwojowy?
c. Ustalenie kierunków rozwoju?
d. Który jest najważniejszy?
e. Ustalanie celów rozwojowych

5. MODUŁ V
a. Narzędzia mentora: Uważność, pytania i słuchanie
b. Strategia pytań w rozmowie coachingowej
c. Indywidualne przygotowanie na rozmowy mentoringowe

6. MODUŁ VI
a. Weryfikacja Indywidualne przygotowanych rozmów mentoringowych
b. Podsumowanie i pożegnanie

Eksperci: Helmut Gläser, Robert Buszta.


Zapytaj o to szkolenie →

PUNKTY PDU – 14pkt.

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 6-12 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

 Career Management Coaching_Mentoring


Szkolenie afiliowane przy PMI®.

PMI® , logo PMI® R.E.P. are a registred marks of the Project Management Institute, Inc,2013.

Klienci, wybrali również:

Rozwiązywanie konfliktów


Zobacz →

Pakiet umiejętności menadżerskich


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć