Organizacja czasu pracy

Value Tank to dedykowane szkolenia i warsztaty dla najbardziej wymagających Klientów.

“Większość ludzi wie jak zabić czas, ale nikt nie wie jak go wskrzesić”
Albert Einstein

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły praktycznych reguł zarządzania czasem, zasad wyznaczania celów, planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących.
Szkolenia przygotowane zostało w formie warsztatów aktywizujących uczestników, dzięki czemu będą oni mieli szansę przećwiczenia teoretycznej wiedzy w laboratoryjnych sytuacjach.

Korzyści z uczestnictwa:


Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • znali podstawowe zasady zarządzania czasem,
 • potrafili ustalić priorytety zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • potrafili efektywnie zaplanować szereg zadań,
 • znali zasady wyznaczania celów i zasady ich monitorowania,
 • potrafili radzić sobie ze „złodziejami czasu”,
 • potrafili skutecznie delegować zadania innym,
 • skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach związanych z brakiem czasu,
 • potrafili zbudować harmonogramy, łączące w sobie złożone zależności.

Adresaci szkolenia:


Szkolenie skierowane do osób, dla których planowanie zadań jest niezbędnym elementem pracy, w szczególności do menedżerów, kierowników, liderów projektów, pracowników administracyjnych, a także do wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania czasem.

Zakres szkolenia:


 1. Aktywne podejście do zarządzania czasem
 2. Krąg reguł zarządzania czasem w pracy i życiu prywatnym
 3. Organizacja pracy własnej poprzez wyznaczanie priorytetów
 4. Sposoby ustalania priorytetów:
  • Eisenhower,
  • metoda ABC.
 5. Zysk i strata w planowaniu zadań – szacowanie czasu
 6. Analiza celów i kontrola ich realizacji
 7. Metoda wyznaczania celów – SMART
 8. Obrany cel a elastyczność w działaniu
 9. „Złodzieje czasu” – czynności, sytuacje, które nie sprzyjają efektywnemu zarządzaniu czasem
  •  wewnętrzne i zewnętrzne pochłaniacze czasu,
  • wpływ na pojawianie się „złodziei czasu”.
 10. Analiza własnego stylu zarządzania czasem (jak zarządzam czasem?) i źródeł motywacji w realizacji wyznaczonych zadań (co mnie motywuje?)
 11. Pozytywne spojrzenie na ustalone cele i ich realizację – radzenie sobie z niepowodzeniami
 12. Techniki analizowania czasu pracy i tworzenie „planów działań”
 13. Tworzenie planu pracy i jego kontrola
 14. Delegowanie zadań
 15. Przyczyny i przeszkody w zarządzaniu czasem:
  • Odwlekanie,
  • Konflikty pomiędzy doborem celów,
  • Nieporozumienia interpersonalne,
  • Lęk przed ryzykiem i odpowiedzialnością,
  • Otoczenie fizyczne,
  • Brak taktyki.
 16. Analiza własnej aktywności:
  • w poszukiwaniu straconego czasu
  • identyfikacja pochłaniaczy czasu
  • moje mocne i słabe strony w planowaniu
  • określanie i wykorzystywanie indywidualnego rytmu aktywności w planowaniu zajęć
  • Wnioski i wskazówki
 17. Praktyczne zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych

Trenerzy: Robert Buszta, Aneta Wrona, Helmut Gläser.


Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 1- 2 dni

Grupa: 8-12 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

 Program Szkolenia

Klienci, wybrali również:

Tajniki skutecznych negocjacji


Zobacz →

Kreatywność i twórcze myślenie


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć