Tajniki skutecznych negocjacji

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Cel szkolenia:


Przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczestników w czterech obszarach: budowania relacji partnerskich, prowadzenia skutecznych negocjacji, uzyskiwania zobowiązań oraz radzenia sobie z zachowaniami roszczeniowymi podczas rozmów negocjacyjnych. Szkolenie pomoże nabyć umiejętność ustalania wspólnych stanowisk ze współrozmówcami, dochodzenia do wspólnych rozwiązań typu win- win.

Adresaci szkolenia:


Menadżerowie, kierownicy i uczestnicy projektu negocjujący na różnych poziomach i w różnych sytuacjach.

Zakres szkolenia:


 1. Specyfika rozmów prowadzonych przez negocjatorów:
 • zdefiniowanie typowych sytuacji i przypadków – diagnoza głównych problemów
 1. Przygotowanie do prowadzenia negocjacji:
 • style negocjowania – charakterystyka stylów oraz ich zastosowanie w zależności od partnera i kontekstu sytuacji
 • miejsce i czas prowadzenia rozmów
 • przygotowanie się do prowadzenia rozmów (punkty graniczne, stałe i zmienne elementy, plan min. i max.)
 1. Ćwiczenia praktyczne – scenki (z wykorzystaniem kamery video). Analiza materiału i omówienie.
 1. Typy negocjatorów i skuteczne strategie.
 1. Ćwiczenia scenki – analiza zachowań różnych typów negocjatorów.
 1. Mój profil osobowości i naturalny typ negocjatora – autoanaliza.
 1. Kultura i wygląd Negocjatora jako podstawa sukcesu w kontaktach z Klientem wykład.
 1. Techniki manipulacji i gier negocjacyjnych – sposoby demaskowania oraz radzenie sobie w podobnych sytuacjach. 10 praw wywierania wpływu – zastosowanie ich w negocjacjach.
 1. Relacja partnerska w rozmowach – zasady budowania i zarządzania taką relacją:
 • znaczenie relacji partnerskiej w procesie negocjacji,
 • wyznaczniki relacji partnerskiej – jakie zachowania obu stron wyznaczają i charakteryzują relacje partnerską,
 • narzędzia budowania relacji partnerskiej:
 • postawa i nastawienie obu stron, system przekonań,
 • sposoby zmiany postaw i behawioralne modelowanie relacji.
 1. Różnice w procesie negocjowania w zależności od sytuacji i osoby: negocjacje.
 1. Uzyskiwanie zobowiązań jako istotne narzędzie w procesie negocjacji:
 • podstawowe metody i narzędzia uzyskiwania zobowiązań w negocjacjach (podobieństwa i różnice)
 • rodzaje zobowiązań (np. psychologiczne i biznesowe) i ich zastosowanie w odniesieniu do różnych typów rozmówców (negocjatorów)
  • strategie i sposoby uzyskiwania zobowiązań
  • ćwiczenia – odgrywanie scenek z wykorzystaniem kamery video. Analiza materiału i omówienie.
 1. Radzenie sobie z roszczeniowym partnerem – strategie i sposoby postępowania;
 • Objawy zachowań roszczeniowych
 • BATNA
 • zachowania asertywne i parasertywne (mity i realia biznesowe),
 • stawianie granic i jednoczesne pokazywanie alternatyw
 • podtrzymanie kontaktu i utrzymanie dobrej relacji
 • strategie radzenia sobie z roszczeniowym partnerem przy wykorzystaniu zachowań paraasertywnych z jednoczesnym zachowaniem dobrej relacji z klientem (ćwiczenia behawioralne – scenki technika „klatka stop).

13.Analiza przypadków:

 • przygotowanie do prezentacji
 • prezentacje
 • scenki
 • ocena skuteczności stosowanych strategii postępowania.

Ekspert w zakresie negocjacji: Robert Buszta


Zapytaj o to szkolenie →

Czas trwania: 2 dni

Grupa: 8-12 os.


Zapytaj o szkolenie


Program do pobrania:

 Program Szkolenia

Klienci, wybrali również:

Kreatywność i twórcze myślenie


Zobacz →

Organizacja czasu pracy


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć