Przejdź do treści

Treasury management i cash management

Cel i opis szkolenia

Celem szkolenia jest zaprezentowanie problematyki zarządzania gotówką i skarbem z uwzględnieniem strategicznego i długofalowego znaczenia kapitału zamrożonego i uwalnianego w postaci gotówki z przedsiębiorstwa.

 

Szkolenie skoncentrowane jest na przystępnym przybliżeniu działania mechanizmów towarzyszących treasury management i zarządzaniu gotówką, które wpływają na wyniki i dokonania przedsiębiorstwa a też mają znaczenie dla przyszłego i długofalowego sukcesu przedsiębiorstwa. Dogłębne zrozumienie złożoności procesów pieniężnych zachodzących w trakcie zarządzania skarbem jest kluczowe dla menedżerów finansowych jak i niefinansowych.

 

Strategiczne konsekwencja decyzji w zakresie gotówki zamrożonej (skarbu) i gotówki uwalnianej są w trakcie szkolenia przedstawione w sposób przystępny również dla osób, które na co dzień zajmują się pozafinansową sferą zarządzania przedsiębiorstwem.

 

 

Szczegóły szkolenia

Propozycja programu pozwala zapoznać się z pojęciami z zakresu:
wpływu decyzji na przepływ pieniądza, koszt kapitału, ryzyko operacyjne, ryzyko finansowe i na wyniki przedsiębiorstwa, wpływu zmian poziomu skarbu na generowanie gotówki, różnicy między wynikami raportowanymi dla potrzeb sprawozdawczości zewnętrznej a rzeczywistymi osiągnięciami i generowaniem gotówki, zmianom w sprzedaży przedsiębiorstwa towarzyszących zarządzaniu inwestycjami i gotówką uwalnianą z inwestycji, wpływach ze sprzedaży, kosztach i wydatkach przedsiębiorstwa.

 

Dodatkowo uwzględniane są również wynikające z decyzji w zakresie strategicznego zarządzania skarbem i gotówką zmiany zachodzące w rachunku wyników, bilansu i sprawozdania z przepływów finansowych. Zagadnienia szkolenia prezentowane są na praktycznych przykładach z tematyki zarządzania gotówką i zarządzania skarbem.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane przede wszystkim dla wszystkich pracowników mających znaczący wpływ na sukces lub porażkę strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo. Serdecznie zapraszamy zarówno menedżerów finansowych, jak i niefinansowych. Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z nowoczesnym zarządzaniem skarbem i gotówką zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw.

 

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:
zarządzania skarbem i gotówką, nasze szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym i praktycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego obecnej i przyszłej wartości.

Agenda szkolenia

 • Przedsiębiorstwo jako źródło wolnych przepływów gotówki
 • Wzbogacanie skarbu i budowanie wartości przedsiębiorstwa
 • Koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
 • Poziom ryzyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem i jego wpływ na wartość przedsiębiorstwa
 • Docelowa struktura kapitału
 • Szacowanie kosztu kapitałów obcych i budżetowanie kapitałów obcych
 • Szacowanie kosztu kapitału własnego i budżetowanie kapitału własnego
 • Szacowanie kosztu kapitałów hybrydowych
 • Szacowanie i budżetowanie wolnych przepływów gotówki
 • Ocena opłacalności i ryzyka w tresury management w oparciu o NPV, IRR
 • Wykres IOS
 • Wykres MCC
 • Optymalny / docelowy budżet inwestycyjny
 • Modele wyznaczania minimalnego – buforowego poziomu gotówki
 • Model VB-LCL
 • Modele wyznaczania i zarządzania poziomem gotówki
 • Model Beranka
 • Model baumola-Alaisa-Tobina
 • Model Millera-Orra
 • Model Stone’a
 • 10 kroków tworzenia wartości
 • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w trakcie tworzenia i utrzymywania zapasów
 • Modele zarządzania zapsami
 • Model ABC
 • Model VB-EOQ
 • Model VB-POQ
 • Optymalizacja przepływu i kumulowania gotówki w procesie zarządzania należnościami
 • Podejście VB-IAoAR (analiza przyrostowa należności przy uwzględnieniu koncepcji maksymalizacji wartości)
 • Koszty opóźnień płatności – w jakich warunkach warto płacić w terminie
 • Czy zautomatyzować produkcję czy lepiej zatrudnić więcej pracowników?
 • Outsourcing czy bez outsourcingu (wytworzyć czy kupić)
 • Czy zamieniać pozycje wydatkowe na bezwydatkowe i odwrotnie, czyli wynająć czy kupić?
 • Jak zmienią się długoterminowe efekty gotówkowe przy outsourcingu

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

19 - 20 września

Termin szkolenia

2 200 netto

Cena

Program szkolenia

Pobierz plik

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci