TRENERZY

Value Tank to najlepsi trenerzy i najbardziej wymagające szkolenia

Tomasz Mierzwa

Wizjoner i specjalista z branży technologicznej, z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektach międzysektorowych. Ekspert we wszystkich aspektach zarządzania informacjami (BI/DQ/MDM). Praktyk nowych technologii (Blockchain/AI). Prelegent, mówca, szkoleniowiec. Pasjonat praktycznego wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w biznesie. Specjalizuje się w zagadnieniach kompleksowego zarządzania danymi (Data Governance), oraz dostarczania informacji wspierających zarządzanie (Business Intelligence).

Helmut V. Gläser

Absolwent Fakultetu Ekonomii i Socjologii Albert-Ludwigs-Universität we Freiburgu i Br. Ma bardzo duże doświadczenie w zarządzaniu zespołem, wywieraniem wpływu na grupy, w prowadzeniu negocjacji i rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

Uważa, że każdy wykład nawet na najpoważniejszy temat, powinien słuchaczy przede wszystkim bawić zamiast nudzić! Tego właśnie można doświadczyć będąc uczestnikiem jego warsztatu lub słuchaczem prowadzonego przez niego wykładu.

Od 1977 roku pracował jako Dyrektor Regionalny w branży ubezpieczeniowej. W roku 1979 przeszedł do przemysłu farmaceutycznego. Tutaj przeszdł wszystkie szczeble kariery od Przedstawiciela Handlowego do Dyrektora ds. Marketingu w firmach Gödecke AG (Niemcy), Sanofi Pharma (Francja), Winthrop Sterling Drug (USA) i Ferring (Szwecja).

Po otwarciu granic na wschód przyjął stanowisko Prezesa niemiecko-rosyjskiego Joint-Venture w Moskwie. Po zakończeniu projektu w 1992 roku otrzymał propozycję przygotowania nowo zatrudnionych prezesów i dyrektorów w Polsce i na Węgrzech do wyzwań i realiów właśnie powstających rynków. To, co miało być jednorazowym epizodem, rozwinęło się i stało podstawą solidnego biznesu trwającego do dzisiaj.

Zajęcia prowadzi w językach: niemieckim, polskim, angielskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Piotr Ogonowski

Doświadczony manager, konsultant i trener

Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem, wykładowca zarządzania (ponad 20 tys. godzin wykładowych i szkoleniowych), autor cyklu wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania oraz transformacji organizacji. Wspierał transformacje ponad 40 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2013 pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej; wdrażał nowe zasady zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej LOTOS, wspierał w transformacji Lasy Państwowe, Pocztę Polską, oraz wiele innych instytucji i firm z sektora publicznego, finansowego, logistycznego, farmaceutycznego, IT i automotive. W 2010 r. został wybrany przez PARP jako jeden z czterech ekspertów konsultujących planowane zmiany w zasadach dofinansowania projektów innowacyjnych z funduszy UE, a od 2018 roku jest członkiem grupy eksperckiej – organu pomocniczego Rady Monitorowania Portfela Projektów Strategicznych w Kancelari Prezesa Rady Minstrów. Jest certyfikowanym PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, Agile PM oraz praktykiem zarządzania w podejściu Agile. Udzielał się jako członek Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą, Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, a także jako Członek Zarządu Project Management Institute PC i mentor w programach mentorskich tej organizacji. Obecnie prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych i MBA Akademi Leona Koźmińskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Logistyki.

Gabriel Sznajder

Doświadczony menedżer, ekspert w obszarze zarządzania projektowego, przywództwa i analizy biznesowej, z ponad 16-letnim doświadczeniem w interdyscyplinarnych międzynarodowych, kilkusetosobowych zespołach. Biegle funkcjonuje w zróżnicowanych modelach zarządczych: Agile (Scrum, Kanban) i waterfall.
Prezes PMI Poland Chapter kadencji 2018-2020, wieloletni dyrektor PMI Wrocław. Uzupełnia doświadczenie ciągłą międzynarodową edukacją (MBA z Franklin University) oraz formalną certyfikacją (PMP, PRINCE2 Practitioner, certyfikaty Scrum). Trener biznesowy i konsultant w obszarze Zarządzania Projektami i Programami, Rozwoju Oprogramowania, Analizy Biznesowej, negocjacji i przywództwa.

dr inż. Martin Daliga

Ekspert w zakresie systemów podnoszenia efektywności biznesowej w oparciu o podejście Agile & Lean w zarządzaniu zmianą i procesami biznesowymi, jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty infrastrukturalne i zarządzał portfelem inicjatyw. Pełnił szereg funkcji i ról w największych przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z kreowaniem nowych produktów i rozwiązań systemowych.

Pracował m.in. dla Asseco Poland, Orange, Polkomtela, SoftBlue, NMG, KZŁ, PKN Orlen, PEKAO, Santander, Bombardier, PORTA. Pełnił funkcję Prezesa Kolejowych Zakładów Łączności w Bydgoszczy w której wdrożył system zarządzania ryzykiem oraz standardy zarządzania procesami biznesowymi oraz wdrożył skutecznie podejście controllingowe do monitorowania celów biznesowych osiąganych przez projekty nadzorowane przez PMO. Ostatnio pełnił funkcję Członka Zarządu w NMG S.A. w której wdrażał podejście Agile do realizacji projektów i transformacji biznesowej w obszarze produktowym.

W lutym 2017 roku został laureatem konkursu Biznesmen Roku 2016 organizowanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda jest uznaniem za wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój samorządu gospodarczego Pomorza i Kujaw.

Posiada ponad 15 letnią praktykę doradczą w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania projektami.

Znajomość metodyk projektowych: PMI PMBOK; Prince2; metodyki z rodziny Agile (SCRUM; DSDM)

Certyfikaty międzynarodowe: MBA, PRINCE2, MSP, MOP,MOV, M_O_R, REQB, IBAQB, PO, PSM I, AGILE PM, CHM, KANBAN EXPERT, AGILE SCRUM COACH, MASTER BLACK BELT, CHAMPION SIX- SIGMA, AUDYTOR WIODĄCY SYSTEMÓW ISO: 27001, 9001,22301.

Zakres prowadzonych szkoleń: Zarządzanie projektami w oparciu Prince2; PMBoK; Agile Scrum; zapewnienie optymalnej komunikacji w zespołach projektowych; gry symulacyjne z zakresu zarządzania projektami, zrównoważona karta wyników, budowanie zespołu, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie zmianą, jakością, myślenie analityczne i wiele innych…

Sebastian Magda

Wieloletni praktyk zarządzania i trener z zakresu inżynierii wytwarzania oprogramowania, a w szczególności: zarządzania projektami IT oraz PMO, zapewniania jakości wytwarzania oprogramowania, testowania oprogramowania, zarządzania zespołami, CMMI (jeden z nielicznych w Polsce praktyków i ekspertów). Posiada unikalne doświadczenie międzynarodowe m.in. z: USA, UK, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Indii, RPA, Niemiec, Szwajcarii, Białorusi, Ukrainy, Gruzji. Ekspert w zakresie procesów korporacyjnych systemów zarządzania projektami i jakością, w szczególności z dziedziny IT. Wykwalifikowany członek zespołów audytujących metodologią SCAMPI.

Posiadł certyfikat PMP kiedy egzaminowano jeszcze papierowo 😊 Posiada również inne certyfikaty techniczne, m.in. Oracle, Sybase, ITIL, a także przeszedł wiele szkoleń zakończonych egzaminami Software Engineering Institute w zakresie CMMI.

Ma duże doświadczenie w prowadzeniu projektów międzynarodowych oraz łatwo nawiązuje kontakty międzyludzkie, posiada praktyczną wiedzę w pracy z różnymi kulturami. Mówi biegle 3 językami obcymi.

Od ponad 20 lat związany z produkcją oprogramowania w rolach od programisty do kierownika do spraw wdrożeń procesów i zapewniania jakości, poprzez role kierownika projektów czy inżyniera ds. zapewniania jakości, ostatnio pracował z sukcesem nad startupami oraz projektami czysto biznesowymi.

Jego niezaprzeczalnym atutem jest wyjątkowa skalowalność i praktyczna znajomość tematyki zarówno menadżerskiej jak i technicznej, a co za tym idzie, łatwość mapowania jej na modele i odwrotnie.

Jako ciekawostkę można podać, iż posiada on kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów technologicznych dla loterii narodowych w Hiszpanii, Portugalii, Rep. Haiti, Białorusi, Gruzji oraz Ukrainy.

Z wykształcenia informatyk-programista, z zamiłowania humanista.

Prywatnie uważa, że studia MBA powinny być wykładane na historii a nie w szkole biznesu, sam jest posiadaczem dyplomu MBA.

Lubi dzielić się wiedzą i rozwiązywać nietuzinkowe problemy na pograniczu technologii i psychologii.
Lubi szkolić oraz pomagać organizacjom jako niezależny konsultant.

Profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sebmagda/

Marek Gmerski

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu ze specjalnością „Informatyka w zarządzaniu”. Praktyk nowoczesnych metod zarządzania finansami takich jak: ABM (Activity BasedManagement), Project Finance, budżetowanie wg metodyk PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) oraz PRINCE2® (Projects in a Controlled Environment). Certyfikowany ekspert Gartner TCO (Total Cost of Ownership) oraz certyfikowany kierownik projektów PRINCE2 Foundation oraz Project Management Professional (PMI). Współautor metodyki konstrukcji i wyceny portfela zależnych przedsięwzięć Business Case dla TP S.A. Współautor metodyki wyceny wartości przedsięwzięć wysokiego ryzyka ValueIT.

Prowadził jeden z pierwszych dużych polskich projektów informatycznych wykonywanych pod rządami prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem formuły dialogu konkurencyjnego. Doradzał w zakresie rachunkowości rozdzielonej dla działalności misyjnej i komercyjnej w jednej ze spółek skarbu państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener. Jest autorem lub współautorem unikalnych na rynku szkoleń z dziedziny zarządzania złożonymi projektami, ekspertem w dziedzinie controllingu projektów oraz controllingu IT.

Laureat nagrody „Prelegent Roku 2007” przyznawanej corocznie przez Institute for International Research w uznaniu za wysoka jakość szkoleń.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener. Jest autorem lub współautorem unikalnych na rynku szkoleń z dziedziny:

 • najlepsze praktyki zarządzania projektami – co w metodykach jest najlepsze?
 • zarządzania złożonymi projektami (megaprojekty),
 • budżetowanie i controlling projektów,
 • kontroli realizacji projektu na każdym etapie,
 • controllingu w IT,
 • szkolenia przygotowującego do certyfikacji kierowników projektów wg metodyki PMBoK (certyfikat PMP) – 95% zdawalności.

Przeszkolenie ok. 3.000 osób z zakresu zarządzania projektami, controllingu w IT, budżetowania projektów, kontroli realizacji projektów itp.

Maciej Kasperowicz

Prawnik/Wykładowca. Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich na kierunku Prawo.
W Dzienniku Gazecie Prawnej prowadził Tygodnik Kadrowy i Ubezpieczeń Społecznych. Współpracował z Polską Agencją Prasową oraz firmą Wolters Kluwer, wydawcą programu prawniczego LEX. Jest autorem ponad 300 artykułów i publikacji prawniczych, m.in.:

1. „Ochrona danych osobowych w praktyce HR”,
2. ”Rekrutacja – aspekty prawne”,
3. „Zatrudnianie pracowników samorządowych”,
4. „RODO w firmie”,
5. „Dostęp do informacji publicznej”
6. Mobbing i dyskryminacja
7. „Monitoring w zakładzie pracy – plusy/minusy”

Współpracował i doradzał w kwestiach prawnych największemu związkowi zawodowemu w Polsce „NSZZ-Solidarność”.

Grzegorz Michalski

Specjalista, trener i konsultant w dziedzinie finansów przedsiębiorstw: zarządzania finansami, zarządzania wartością przedsiębiorstwa, zarządzania płynnością finansową, planowania finansowego, strategii finansowych przedsiębiorstwa, analizy finansowej przedsiębiorstwa, budżetowania kapitałów itp. Członek branżowych stowarzyszeń: European Finance Association (EFA), American Finance Association (AFA) oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (PSFiB).

Członek rady naukowej renomowanego czasopisma z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem: Problems and Perspectives in Management. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, zarządzania aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa i budżetowania kapitałów (np. autor: Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, Warszawa 2004; Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2005; współautor: Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem, Warszawa 2005 itp.). Doktor nauk ekonomicznych (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2002). Adiunkt Katedry Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością w Instytucie Zarządzania Finansami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz w Zakładzie Finansów i Rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Krystian Kaczor

Doświadczony konsultnt, trener,coach. Jest jednym z 5 trenerów w Polsce posiadających najwyższy certyfikat scrum.org, Professional Scrum Trainer. Posiada certyfikat Certified ScrumMaster, Certified Scrum Professional ze Scrum Alliance potwierdzający wiedzę praktyczną. Krystian jest także certyfikowany przez drugą organizację certyfikującą scrum.org na poziomie Professional Scrum Master I oraz Project Management Institute(PMI) jako Agile Certified Professional.
W 2015 roku zdobył również certyfikaty: Professional Scrum Expert; Professional Product Owner I.

Już od 11 lat współpracuje z firmami, których logo jest łatwo rozpoznawalne w wielu krajach usprawniając Zespoły, procesy, projekty i całe organizacje.

Bogate doświadczenie od pracownika wsparcia technicznego do program managera pozwala Krystianowi spojrzeć na proces powstawania oprogramowania z wielu różnych stron.

Jako Agile Coach i Trener buduje i prowadzi Zespoły Agile, przeprowadza transformacje organizacji i ulepsza wdrożone praktyki. Posiada doświadczenie w pracy z Zespołami w zakresie od małych, lokalnych zespołów do geograficznie rozproszonych korporacji, pracujących w modelach skalowanego i rozproszonego Agile.

Krystian prowadzi szkolenia z obszaru Agile, Scrum, zapewnienia jakości, testowania oraz umiejętności miękkich i doradza swoim klientom, coachuje pracowników, jest agentem zmiany.

Autor książek, e-booków i szeregu innych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej. Prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile i Jakości. Jeden z pięciu trenerów w randze Professional Scrum Trainer w Polsce, CSP, PMI-ACP, ISTQB CTAL TM, ICF ACC, SAFe Program Consultant.

Aneta Wrona

Trenerka i konsultantka z wieloletnim doświadczeniem. Posiada bogatą praktykę biznesową i wieloletnią praktykę dziennikarską, menadżerską i trenerską.

Specjalizuje się w doradztwie i treningach w obszarze budowania wizerunku, prezentacji i wystąpień publicznych. Autorskie warsztaty i sesje coachingowe z wystąpień publicznych i komunikacji prowadzi dla przedstawicieli biznesu, dziennikarzy oraz polityków. Jest też specjalistką do spraw kreowania medialnego wizerunku.

Dyrektor programowa i członek zarządu stołecznego Radia Kolor. Dziennikarka lubelskiego radia Puls, TVP 3, Radia Kolor, Programu III Polskiego Radia.

Była dyrektor wydawnicza ViMedia. W latach 2008 – 2009 rzecznik prasowa i dyrektor marketingu Telewizji Polskiej S.A.
Doświadczenie trenera i coacha zdobywała w firmach: Katarzyna Korpolewska Profesja Consulting, gdzie prowadziła szkolenia z zarządzania, komunikacji i negocjacji oraz Sandler Training International, instytucie specjalizującym się w zaawansowanych technikach sprzedaży, autoprezentacji w sprzedaży.

W 2010 wykładała w Szkole Głównej Handlowej Innowacyjne Techniki Sprzedaży, od 2012 wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Robert Buszta

Absolwent socjologii i psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta uczelni w Zurychu (Instytut Junga) i Nowosybirsku (NLP Aleksiej Sitnikow). Od 1988 roku popularyzator technik pracy umysłowej (szybkie uczenie się: reguły treningu pamięci, technik notowania, zasady nauki szybkiego czytania i efektywnego studiowania) opartych o koncepcje angielskiego psychologa Tonego Buzana, w tym szczególnie programu „Use Your Head” (Rusz Głową).
Założyciel jedynej w Polsce Akademii Szybkiego Czytania (’96). Inicjator i organizator Mistrzostw Polski w Szybkim Czytaniu (już 8 edycji). Założyciel i Dyrektor Instytutu Metod Edukacji IMPULS. Od 1988 roku przeszkolił ok. 300 000 osób.

Specjalizuje się w rozwoju indywidualnym pracowników i kadry managerskiej, w tym indywidualne konsultacje i doradztwo psychologiczne, osobisty coaching (executive coaching). Prowadzi warsztaty i szkolenia w zakresie rozwoju osobistego, m. in.: indywidualne ścieżki kariery, psychologia zarządzania i kierowania ludźmi, psychologia wywierania wpływu, strategie przywództwa, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, efektywne zarządzanie czasem i stresem (osobistym jak i organizacji) oraz radzenie sobie z wypaleniem zawodowym, psychologia kierowania efektywnym zespołem.

Wykorzystuje w pracy z managerami i pracownikami wiedzę i modele z zakresu Inteligencji Emocjonalnej (Boyatzis, Goleman, Mayer, Caruso).

Zajmuje się także diagnozą potencjału indywidualnego (psychologia różnic indywidualnych) – analizą cech charakteru i osobowości pracowników, managerów, klientów (wykorzystując takie narzędzia jak – INSIGHTS, Extended DISC, Autoportret Psychologiczny Oldham’a i Morris).

Ponadto zajmuje się doradztwem organizacyjnym w zakresie rozwoju Działów HR, budowania Systemów Kompetencji Zawodowych i ich aplikacji do Systemów Oceny i Rekrutacji oraz zwiększania efektywności funkcjonowania działów sprzedaży (Sales Force Effectiveness – analizy efektywności modelów wizyt handlowych, przedstawicieli i pracy rozwojowej z podwładnym kierowników liniowych), badania kultury i stylów zarządzania, badania kultury organizacyjnej i profilu osobowości firmy, analizy kultury pracy coachingowej w organizacji, badania nastrojów, opinii i satysfakcji pracowników.

W latach 1992-2002 Menadżer Kontraktowy:

 • Dyrektor Handlowy Bussiness Foundation i Fundacji „Teraz Polska” – 2 edycje
 • Dyrektor Handlowy Pierwszej Prywatnej Agencji Badań Rynkowych i Społecznych DEMOSKOP – wprowadzenie metody THOMAS INTERNATIONAL
 • Dyrektor ds. szkoleń i rozwoju w Tracy College International – wprowadzenie na rynek Polski marki Brian Tracy i INSIGHTS
 • Współzałożyciel i Wiceprezes Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • Współpracuje na stałe z Tracy College International i Learning Method’s Group – Tony Buzan

Prowadzący ma duże doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu markami osobiście opracował i wdrożył kilka marek między innymi:

 • Chronoplan – system do zarządzania czasem,
 • Mind mapping – system notowania (wersja tradycyjna i komputerowa),
 • Mnemotechniki – techniki pamięciowe,
 • Szybkie czytanie,
 • Mistrzostwa Polski w Szybkim Czytaniu,
 • Thomas International – analizy cech osobowych,
 • Insights International – analizy postaw i zachowań oraz wartości,
 • Brian Tracy College International

Bartłomiej Stolarczyk

Trener, absolwent Studium Trenerów Praeceptor. Ukończył Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Prowadzi szkolenia podejmując szeroko pojęte aspekty efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz rozwoju osobistego. W latach 2002-2003 m.in. uczestniczył w projekcie badającym efektywność komunikacji w powojennej Bośni i Hercegowinie. Projekt miał na celu zbadanie w jaki sposób mogą rozmawiać ze sobą Ci którzy niedawno do siebie strzelali…

Specjalizuje się w szkoleniach rozwojowych, prowadzi szkolenia dla biznesu, dla administracji publicznej oraz treningi mentalne dla sportowców. Przekonanie o rozwoju człowieka jako tym największym i najbardziej znaczącym kapitale pomaga mu w prowadzeniu treningów biznesowych (sprzedaż, negocjacje, zarządzanie, rozwiązywanie konfliktów, budowanie zespołu.).

Jego warsztat szkoleniowy w dziedzinie rozwoju osobistego (w tym asertywności) bazuje na sprawdzonych technikach i doświadczeniach światowych ekspertów rozwoju osobistego (Tonego Robbinsa, Roberta Diltsa, Wendi Friesen) jak również na doświadczeniach z prowadzenia laboratorium skutecznego treningu mentalnego.

Jest autorem książek “Naucz, ich jak mają Cię traktować! Praktyczny podręcznik asertywności”, „Perswazyjny telemarketing. 50 narzędzi sprzedaży i obsługi Klienta do zastosowania od zaraz” oraz podręcznika zarządzania dla administracji publicznej „Praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Poradnik.”

Pasją Bartka jest jego praca a największym sukcesem – mówiąc najprościej – sukces jego Klientów.

Piotr Biernacki

Absolwent Poligrafii na Politechnice Warszawskiej. Od 1993 roku związany firmą Micrografx (teraz iGrafx) – twórcy najstarszego narzędzia do modelowania procesów. Obecnie właściciel Polskiego Centrum wsparcia iGrafx, wykładowca P-JWSTK, uczestnik wielu projektów z obszaru modelowania i analizy procesów biznesowych. W iGrafx działa w grupie osób współtworzących standard BPMN. Certyfikuje trenerów iGrafx w Polsce.

W latach 2003-2011 przeszkolił z zakresu modelowania, symulacji, analizy i zarządzania procesami biznesowymi ponad tysiąc osób w: Administracji Publicznej (Ministerstwo Finansów, NBP, liczne Urzędy w tym GITD, GDDKiA, WIOŚ w Poznaniu), Bankowości, Ubezpieczeniach, Służbie Zdrowia, Firmach dystrybucyjnych, Firmach produkcyjnych, Firmach usługowych, Telekomunikacji, Firmach Softwareowych, Firmach Usługowych i Szkolnictwie (Wykłady i zajęcia na P-JWSTK 2000-2011, PSW im. JPII 2010-2011, Politechnice Łódzkiej 2009-2010, szkolenia i wykłady gościnne – Uniwersytet Łódzki 2011, Politechnika Gdańska 2011, WSB we Wrocławiu 2010, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, SGH w Warszawie, WSB w Poznaniu, Akademia Morska w Gdyni, Politechnika Szczecińska, Politechnika Warszawska)

Posiada bogate doświadczenie w zakresie rozwoju metodyki dokumentacji procesów realizowane m.in. dla (wybrane) — BPSC (10.06-02.11), Dokumentacja procesowa dla wdrożenia i doskonalenia systemu WorkFlow firmy BPSC, RSL (2010-2011) i Action (2010) Metodyka modelowania procesów logistycznych, ILIM (2009-2011) – Metodyka modelowania procedur administracyjnych na potrzeby projektu Usprawnienia Procedur Administracyjnych finansowanego przez MG, Ministerstwo Finansów (2009-2010) ¬– Rozwój metodyki modelowania procesów na potrzeby ich automatyzacji (Projekt Intras), TapGear (2010) i Dysant (2009-2011) – współudział w tworzeniu rozwiązań SOA na potrzeby automatyzacji procesów biznesowych, Sofrecom – France Telecom Group (2006) – Dokumentacja procesowa wdrożenia dla systemu WorkFlow, Dialog (2006) – Dokumentacja procesowa wdrożenia dla systemu Zarządzania Wiedzą, Wólczanka (2006) ¬– Dokumentacja procesowa dla wdrożenia systemu ERP i WorkFlow, GPEC (2005) — Dokumentacja procesowa dla wdrożenia systemu CRM, GDDKiA (2004-2005) i wiele innych.

Tomasz Kraiński

Praktyk i trener w zakresie zarządzania projektami i portfelem projektów. Od 17 lat prowadzi projekty informatyczne. Znajomość metodyk PMBOK, ASAP, APM. Certyfikat Prince2 Practitioner. Specjalizuje się w tematyce zarządzania portfelem projektów, od strony zarówno procesowej, jak i narzędziowej. Znajomość czołowych aplikacji w klasie PPM. Entuzjasta prowadzenia szkoleń w oparciu o rzeczywiste projekty realizowane przez klienta, nawiązujący jednocześnie do własnych doświadczeń projektowych i technik sprawdzonych w praktyce zawodowej.

Doświadczenie zdobywał w ICL Polska jako inżynier systemowy, kierownik projektów i IT manager. Realizował wielkie projekty wdrożeniowe dla HP Polska i SAP Polska.

Wykładowca w Studium Podyplomowym Inżynierii Oprogramowania Politechniki Warszawskiej. Jako konsultant wspierał projekty i programy o dużej skali złożoności. Odbył około 40 szkoleń z zakresu informatyki, prowadzenia projektów, zarządzania i współpracy z ludźmi.

Zwolennik dojrzałego stosowania narzędzi informatycznych wspierających pracę kierownika projektu.

Artur Biały

Doświadczony kierownik projektów (Project Manager/Program Manager). Brał udział oraz kierował projektami informatycznymi dla szeregu globalnych firm informatycznych – od implementacji złożonych hurtowni danych poprzez systemy czasu rzeczywistego po skomplikowane aplikacje internetowe. Doradzał oraz szkolił kierowników projektów w Polsce i zagranicą.

Doświadczony kierownik projektów, menedżer. Od ponad trzynastu lat jest związany z branżą IT. Kierował projektami informatycznymi dla wielu znanych firm informatycznych. Między innymi zajmował się implementacją skomplikowanych aplikacji internetowych, systemów czasu rzeczywistego oraz tworzył złożone hurtownie danych. Jest ekspertem w dziedzinach zarządzania projektami informatycznymi, bussiness inteligence oraz informatycznych systemach zarządzania. Jest absolwentem wydziału Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej gdzie prowadził badania w zakresie inteligentnych systemów agentowych oraz sztucznej inteligencji. Publikacje. Jako doświadczony kierownik projektów uzyskał prestiżowy certyfikat Project Management Professional (PMP ®) przyznawany przez Project Management Institute (PMI ®) Pennsylvania, USA. Członek organizacji Project Management Institute (PMI ®) oraz Scrum Alliance, certyfikowany SCRUM Master. Jako jeden z nielicznych w Polsce uzyskał tytuł Certified Scrum Practitioner (CSP), przyznawany przez Scrum Alliance dla doświadczonych praktyków zajmujących się agile’owym zarządzaniem projektami. Jeden z założycieli Polskiego oddziału PMI (PMI Poland Chapter). Założyciel oddziału PMI w Krakowie. Wieloletni Prezes Krakowskiego Odziału PMI Poland Chapter. Międzynarodowy korespondent dla PM Forum Today, światowego magazynu dla kierowników projektów.

Umiejętności: Doskonała znajomość metodologii zarządzania projektami PMI, Prince2, jeden z autorów PMBoK 4th. Ed. Doświadczenie w prowadzeniu dużych (kilka milonów dolarów) projektów w branży informatycznej i telekomunikacyjnej Praktyczne doświadczenie w konsultingu związanym z zarządzaniem projektami oraz portfolio projektów. Doświadczenie oraz znajomość zwinnych metodyk prowadzenia projektów – SCRUM/Agile Doświadczenie trenereskie – prowadzenie szkoleń zamkniętych oraz otwartych dla wielu firm w Polsce. Doświadczenie oraz znajomość technologii informatycznych – systemy webowe, hurtownie danych oraz systemy czasu rzeczywistego.

Anna Ostaszewska

Analityk z wieloletnim doświadczeniem, kierownik projektu, trenerka prowadząca autorskie szkolenia z zakresu optymalizacji procesów biznesowych i zarządzania wymaganiami w projektach IT. Prowadzi również szkolenia z metod analizy i projektowania systemów informatycznych. Rzeczoznawca Polskiego Twarzystwa Informatycznego, członek Zarządu Oddziału Mazowieckiego PTI.

Absolwentka Instytutu Informatyki UW. Przez kilka lat pracowała w Instytucie Podstaw Informatyki PAN zajmując się reprezentacją wiedzy w systemach informatycznych komunikujących się w języku naturalnym. Następnie kierowała Zespołem Analiz i Projektów w CSBI S.A., biorąc udział lub prowadząc kilkanaście projektów oraz prowadząc szkolenia z metod analizy i projektowania systemów informatycznych.

Od 1997 r. prezes firmy Hobbit Sp. z o.o., od 2002 r. wiceprezes firmy myIT Sp. z o.o. – w obu firmach kierowała projektami związanymi z wytwarzaniem oprogramowania i doradztwem informatycznym. Od 2005 do 2007 r. kierownik projektu w PKO BP.

Najważniejsze projekty związane z wytwarzaniem oprogramowania: ALSO Puls (MPiPS), system obsługi grantów (KBN), system obsługi ubezpieczeń (Compensa Życie S.A.), baza danych o nauce polskiej (Ośrodek Przetwarzania Informacji podległy KBN), wdrożenie systemu ERP (Avon Cosmetics Polska), Portal Promocji Eksportu (MGPiPS), internetowy system obsługi rozliczeń za odtwarzanie nagrań muzycznych (Związek Producentów Audio Video), portal intranetowy dla pracowników banku (PKO BP).

Najważniejsze projekty związane z doradztwem: strategia informatyzacji KBN, migracja danych rynku NMT (PTK Centertel), optymalizacja procesów komunikacji w Avon Cosmetics Polska, audyt zarządzania projektami i cykl szkoleń dla IT Experts, udział w tworzeniu SIWZ i ocenie ofert przetargowych dla kilku instytucji administracji rządowej.

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć