Przejdź do treści

Dostęp do informacji publicznej – szkolenie

Cel i opis szkolenia

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną najczęstsze problemy pojawiające się w trakcie podejmowania rozstrzygnięć administracyjnych w sprawach dot. udostępniania informacji publicznej. Szkolenie umożliwi uzyskanie wiedzy pozwalającej na prawidłowe postępowanie z informacją publiczną.

 

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w prowadzeniu postępowania administracyjnego, a także m.in. omówienie poszczególnych pism w postępowaniu administracyjnym.

Agenda szkolenia

 • Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
 • Informacja niejawna
 • Tajemnica przedsiębiorcy
 • Tajemnica przedsiębiorstwa
 • Dane osobowe
 • Pojęcie „informacji prostej”
 • Pojęcie „informacji przetworzonej”
 • Rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej
 • Rozumienie przesłanki „posiadania danych”
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Centralne repozytorium
 • Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
 • Postępowanie w przedmiocie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
 • Podstawy odmowy
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Informacje niejawne, tajemnice chronione na podstawie ustaw szczególnych a związane z wykonywaniem tzw. wolnych zawodów
 • Tajemnica skarbowa
 • Tajemnica przedsiębiorstwa

• Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
• Skarga do sądu administracyjnego

 • Odpowiedzialność karna
 • Odpowiedzialność administracyjna

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci