Przejdź do treści

Zarządzanie finansami organizacji nonprofit

Cel i opis szkolenia

Szkolenie to:

 

 • praktyczne zrozumienie podstaw finansów użytecznych przy realizacji misji organizacji nonprofit, organizacji nie nastawionych na zysk, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, sektora publicznego i non profit,
 • poznanie podstawowych koncepcji dotyczących analizy finansowej oraz planowania finansowego realizowanego na potrzeby oceny kontrahentów organizacji nonprofit, organizacji nie nastawionych na zysk, przedsiębiorstw ekonomii społecznej, sektora publicznego i non profit,
 • ograniczony do minimum hermetyczny slang finansowy z ukierunkowaniem na prezentację idei finansowego spojrzenia na podmiot realizujący misję tworzącą dodaną wartość społeczną
 • wykorzystanie na co dzień znajomości zmiany pieniądza w czasie,
 • nabycie umiejętności oceniania kosztu kapitału finansowego podczas realizacji różnorodnych inwestycji dokonywanych przez organizacje nonprofit, organizacje nie nastawione na zysk, przedsiębiorstwa ekonomii społecznej, sektora publicznego i non profit,
 • praktyczne stosowanie podejścia Rosetta Stone do finansowej oceny skuteczności realizacji misji organizacji nonprofit,
 • zapoznanie z ideą Financial Health Index – wskaźnika zdrowia finansowego organizacji nonprofit opracowanego przez J. Zietlowa

Adresaci szkolenia

Szkolenie zalecam przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem podstawowych mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie nie nastawionym na zysk.

Agenda szkolenia

 • finansowa perspektywa misji realizowanej przez przedsięwzięcia nonprofit
 • jak mierzyć realizację wartości społecznej misji i jak to wpływa na finansowe spojrzenie na organizację non profit
 • jakie elementy kształtują wartość finansową i jak wartość społeczna misji wpływa na finansową oceną funkcjonowania organizacji non profit
 • dziesięć kroków do tworzenia wartości finansowej i porównanie jej z wartością społeczną misji organizacji nonprofit
 • financial Health Index – wskaźnik zdrowia finansowego Zietlowa – narzędzie do finansowej oceny zdrowia finansowego organizacji nonprofit
 • podejście Rosetta Stone do oceny zdrowia finansowego organizacji nonprofit
 • podstawowe informacje o sprawozdaniach finansowych organizacji nonprofit – czy są one do czegoś potrzebne i jaka jest ich użyteczność?
 • elementy wnioskowania na podstawie wskaźników finansowych / jakich błędów i uproszczeń unikać
 • prosta prezentacja fundamentów matematyki finansowej i dlaczego wartość pieniądza w czasie zmienia się niezależnie od tego czy jest inflacja czy deflacja
 • jak porównywać kwoty z różnych momentów czasowych i jakie to ma praktyczne konsekwencje do oceny misji organizacji nonprofit
 • szacowanie wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez organizację nonrofit w trakcie realizacji misji
 • zbiór kluczowych zasad dobrego szacowania wolnych przepływów pieniężnych
 • czego nie wolno brać pod uwagę przy szacowaniu przepływów pieniężnych w organizacjach nonprofit
 • jak interpretować kryteria decyzyjne i kiedy stosować IRR
 • jak z dwóch identycznie rentownych wzajemnie wykluczających się projektów wybrać lepszy z punktu widzenia realizacji misji organizacji nonprofit
 • szacowanie stóp kosztu kapitału finansującego inwestycje organizacji nonprofit
 • jak kształtuje się koszt kapitału obcego w organizacjach nonprofit i czym różni się jego wycena od przedsiębiorstw nastawionych na zysk
 • jakie czynniki wpływają na poziom stopy kosztu kapitału własnego w podmiotach ekonomii społecznej nie nastawionych na zysk
 • jak oceniać wpływ na poziom stopy kosztu kapitału własnego w podmiotach ekonomii społecznej i co w sektorze podmiotów non profit
 • dlaczego koszt kapitału własnego jest wyższy od kosztu kapitału obcego
 • krótkoterminowe zarządzanie kapitałem organizacji nonprofit (przegląd elementów zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej)
 • jak zarządzać aktywami bieżącymi
 • jakie poziomy należności utrzymywać
 • ile gotówki powinna mieć jednostka ekonomii społecznej w celu bezpiecznego realizowania swej misji
 • strategie zarządzania kapitałem pracującym netto w organizacjach nonprofit i co z nich wynika
 • jak inni na nas patrzą – a chcemy przekazać darczyńcom, sponsorom, donatorom, wolontariuszom rzetelny obraz naszego zdrowia finansowego aby chętniej łożyli na realizację naszej misji.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci