Przejdź do treści

Zarządzanie portfelem projektów

Cel i opis szkolenia

Na warsztacie dowiecie się Państwo czym jest zarządzanie portfelowe, czyli m.in. optymalizacja realizacji / ustalania priorytetów projektów w warunkach rywalizacji o zasoby projektowe.

 

Szkolenie dostarcza również  elementy operacyjnego zarządzania projektami w takich obszarach jak zapewnienie jakości oraz budowanie kapitału wiedzy i rozwój pracowników.

Adresaci szkolenia

Zapraszamy wszystkich zaangażowanych w kierowanie projektami, programami czy portfelami niezależnie od pełnionej w tych procesach roli (kierowników projektów, liderów zespołów, pracowników biur projektów, dyrektorów finansowych, dyrektorów działów informatyki itd.).

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Poznanie metod projektowania procesów oceny, kwalifikacji oraz ustalania priorytetów projektów
 • Zarządzanie zmianą w ramach portfela projektów,
 • Metody poprawy terminowości,
 • Optymalizacja wykorzystania zasobów, poprawa jakości i przewidywalności planowania,
 • Standaryzacja raportowania i dokumentowania w projektach.

Agenda szkolenia

 • Definicja portfela projektów
 • Różnice i podobieństwa pomiędzy zarządzaniem projektami a zarządzaniem portfelem projektów
 • Główni udziałowcy
 • Role i odpowiedzialności organizacyjne
 • Procedury i standardy
 • Priorytetyzacja projektów
 • Znaczenie wizualizacji informacji
 • Raporty
 • Zasoby ludzkie, finansowe i sprzętowe
 • Ludzie w środowisku wieloprojektowym
 • Rozliczanie korzyści biznesowych
 • Jakość informacji
 • Analiza scenariuszy portfelowych
 • Krzywa efektywności i jej wykorzystanie
 • Inne innowacyjne metody analizy biznesowej portfela projektów
 • Czy Biuro projektów i Rada portfela są tym samym?
 • Rola jednostki organizacyjnej wspierającej i realizującej zarządzanie portfelem projektów.
 • Analiza poziomu dojrzałości projektowo – portfelowej. Marketingowy mit, czy ważny element strategii rozwoju?
 • Jak zbudować efektywną organizację portfelową?
 • Jak wybrać i wdrożyć narzędzie PPM? Kluczowe narzędzia na rynku.
 • Wdrożenie PPM jako zmiana kulturowa.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

21 - 22 września

Termin szkolenia

2 200 netto

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci