Przejdź do treści

Zarządzanie projektami hybrydowymi

Cel i opis szkolenia

Warsztat przygotowany specjalnie by wzmocnić kluczowe umiejętności wykorzystania standardu PMBoK Guide, metodyki PRINCE2 ze zbiorem podejść Agile do dostarczania potencjału produktowego.  Uczestnicy oprócz gruntownej wiedzy o implementacji podejścia hybrydowego do zarządzania projektem będą w stanie wybrać adekwatną strategię wytwórczą Agile w zależności od zakresu, czasu, jakości, ryzyka i oczekiwanych korzyści z dostarczonego rozwiązania oczekiwanego przez interesariuszy projektu.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie i nauczenie uczestników korzystania z podejścia hybrydowego do realizacji zakresu projektu zarówno jeżeli chodzi o mechanizmy sterowania projektem jak i łączenie różnych praktyk zarządczych, aby optymalizować strategię osiągania celów z i poprzez zespół projektowy.

Udział w szkoleniu to:

 • Dwa dni praktyki poprzez aktywne ćwiczenia.
 • Demonstracje na forum grupy działań, spotkań, innych praktyk.
 • Najwyższa jakość szkoleń potwierdzona przez setki uczestników.
 • Konsultacje i wsparcie trenera po szkoleniu.
 • Przykłady podejść do zarządzania projektami w odniesieniu do najlepszych praktyk łączenia podejścia klasycznego z Agile.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować odpowiednie podejście Agile do własnego projektu ze szczególnym uwzględnieniem właściwego podejścia do zastosowania metodyki AgilePM/DSDM.
 • Będą w stanie zastosować artefakty AgilePM w zależności do cyklu życia projektu.
 • Poznają proces połączenia podejścia zwinnego z metodyką PRINCE2 i PMBoK.
 • Praktyczne wykorzystanie podejścia KANBAN
 • Zastosować inną strategię postępowania z zakresie planowania i monitorowania zakresu projektu.
 • Poznają kwestie dynamiki zespołów oraz mechanizmy zarządzania i motywacji.
 • Funkcjonować w samoorganizujących się zespołach ukierunkowanych na wyniki, rezultaty i korzyści.
 • Scharakteryzować elementy w optymalny sposób, aby umożliwić współdziałanie zespołów i wymianę informacji.
 • Przedstawić wzorce projektowe.
 • Skalować podejście Agile wykorzystując standard PMBoK.

Metody i praktyki pracy z grupą

 • Prezentacja wspierana częścią teoretyczną, ilustrowana licznymi przykładami zaczerpniętymi z doświadczeń trenera wynikających z realizacji szeregu przedsięwzięć projektowych.
 • Praca zespołowa – ćwiczenia realizowane w mniejszych lub większych zespołach
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Burza mózgów
 • Case study
 • Dyskusja nad wypracowanymi wynikami
 • Konsultacje indywidualne w trakcie szkolenia ( w razie potrzeby)

Agenda szkolenia

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
 • Roadmapa działań do wdrożenia, aby zapewnić zrozumienie podejścia hybrydowego przez interesariuszy projektu.
 • Główne zasady łączenia praktyk klasycznych z podejściami Agile odnoszące się do obszaru:,
  • organizacji,
  • ryzyka,
  • planowania,
  • jakości,
  • zarządzania zmianą,
  • monitorowania postępów,
  • pryncypiów i realizacji zakresu projektu.
 • Struktura i założenia projektu hybrydowego.
 • Problem złożoności zakresu projektu a atrakcyjność podejścia hybrydowego do zarządzania projektem.
 • Benchmark podejść hybrydowych do zarządzania projektem.

 

Ćwiczenie: zbudowanie struktury organizacyjnej zespołu hybrydowego ze wskazaniem odpowiedzialności w przy wykorzystaniu techniki RASCI.

 • Połączenie podejścia klasycznego do zarządzania projektem z podejściami Agile:
  • Ramy postępowania Scrum.
  • Ramy podstępowania NEXUS.
  • Kanban (proces i metoda).
  • Extreme Programming (XP).
  • Dynamic Systems Development Method (DSDM).
  • Agile Project Management (AgilePM).
  • PRINCE2 AGILE.
  • LEAN UX.
  • Scaled Agile Framework (SAFe).
  • Agile Unified Process (AUP).
  • Open Unified Process (OpenUP).
 • Kryteria wyboru i racjonalność podejścia do zarządzania hybrydowego projektem.
 • Co się sprawdza? – transfer najlepszych praktyk łączonych.
 • Granice skalowalności podejść i bariery, które należy pokonać, aby optymalizować efektywność w zarządzaniu projektem.

 

Ćwiczenie na podstawie studium przypadku: przygotowanie dokumentacji projektowej i wykorzystanie artefaktów projektowych do zastosowania adekwatnego podejścia hybrydowego (od planowania do symulacji wdrożenia zastosowanego podejścia).

 • Podstawy AgilePM i DSDM – ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym.
 • Filozofia Agile oraz przegląd pryncypiów.
 • Przegląd ról i odpowiedzialności – struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające.
 • Procesy i produkty AgilePM i DSDM.
 • Integracja podejścia AGILEPM ze standardem PMBoK.

 

Ćwiczenie: Zastosowanie adekwatnych technik AgilePM/DSDM w projekcie zarządzanym przy wykorzystaniu standardu PMBOK na podstawie scenariusza projektu.

 • Wyzwania skalowania – czyli jak zapewnić właściwą „grę” zespołową.
 • Centryczna struktura organizacyjna.
 • Rozszerzenia samoorganizacji a kwestia odpowiedzialności za wyniki.
 • Samodyscyplina zespołu i czytelne reguły współpracy.
 • Protokół zobowiązania-rozliczenia z odpowiedzialności.
 • Struktury i narzędzia.
 • Kierownik projektu dodający wartość.

 

 

Ćwiczenie: Zastosowanie techniki Agilometer do oceny możliwości osiągnięcia poprawy wartości z wykorzystania podejścia hybrydowego do zarządzania projektem  – w myśl zasady nie mierzysz nie zarządzasz.

 • Przegląd podejść do inżynierii wymagań w metodykach zarządzania projektami AGILE.
 • Dokumentowanie wymagań – jak, kiedy i przy uwzględnieniu jakich warunków brzegowych?
 • Proces komunikacji wymagań w podejściach hybrydowych.
 • Praktyczne wykorzystanie technik pozyskiwania wymagań.
 • Szablony i procedury prowadzenia rozmów z interesariuszami projektu oraz wymiarowania parametrów rozwiązania.
 • Mapa przypadków użycia (User Story’s) i ich implementacja w różnych cyklach wytwórczych.

 

 

Ćwiczenie: Zbudowanie adekwatnej specyfikacji wymagań w projekcie hybrydowym przy uwzględnieniu dostarczonej przez trenera analizie interesariuszy projektu i wniosków dotyczących walidacji rozwiązania.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

2 300 netto

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci