Przejdź do treści

LEAN UX

Cel i opis szkolenia

Proponowane szkolenie jest przewodnikiem po technikach i narzędziach ułatwiających uporządkowane zarządzanie produktem, zwraca również uwagę na znaczenie otoczenia w którym odbywa się samo zarządzanie produktem z punktu widzenia LEAN UX ukierunkowanego na poprawę wrażeń i odczuć odbiorców.

 

Głównym celem szkolenia jest poznanie skutecznych metod projektowania usług, wybrania adekwatnej do sytuacji klienta/otoczenia realizacji przedsięwzięcia modelu dostarczania rozwiązania, zdobycie praktycznych doświadczeń w zastosowaniu i praktykowaniu podejścia LEAN UX w różnych typach projektu i wychodzeniu poza standardowe rozwiązania.

 

Ilustrację omawianych zagadnień stanowią aktualne, a zarazem uniwersalne przykłady zaczerpnięte z branży IT, usługowych i produkcyjnych. Dodatkowym celem szkolenia jest również przekazanie wiedzy w zakresie najistotniejszych elementów zarządzania strategicznego polegającego na właściwej ocenie satysfakcji klientów z dostarczanych produktów i optymalnego (pod względem kosztowym) zaspokajania potrzeb odbiorców.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykujemy zarówno menedżerom produktu, jak również kierownikom wyższego szczebla odpowiedzialnych za sprzedaż, marketing oraz rozwój marki. Podczas szkolenia przedstawimy praktyczne aspekty budowy, wdrażania i monitorowania realizacji nowych produktów wskazując na główne problemy implementacyjne.

Metodyka szkolenia

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 

 • Warsztat szkoleniowy
 • Mini wykład
 • Gra symulacyjna.
 • Praca zespołowa.
 • Analiza studiów przypadków.
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.

 

Zajęcia odbywają się w formie praktycznych warsztatów rozwijających umiejętności – część prezentacyjna 30%, interaktywna praca i ćwiczenia 70% czasu warsztatów szkoleniowych.

Agenda szkolenia

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
 • Lean UX w twojej organizacji – różne podejścia wymagają zrozumienia różnic i elementów wspólnych.
 • Integracja podejścia Lean UX i Agile.
 • Wizja kierowana wynikami w Lean UX.
 • Kolektywne projektowanie i kultura komunikacji w LEAN UX.
 • Przechodzenie od wątpliwości do pewności.
 • Wyniki a nie produkty wyjściowe.
 • Eliminacja marnotrawstwa.
 • Wspólne zrozumienie.
 • Brak statusu guru czy ninja.
 • Przyzwolenie na niepowodzenie.
 • Analiza marnotrawstwa w procesie projektowym i filary podejścia LEAN (podejście Pull i Push).
 • Rola konstruktywnego kwestionowania stanu obecnego w celu poprawy użyteczności.
 • Pętla sprzężenia zwrotnego ukierunkowana na analizę i poprawne wnioskowanie.
 •  Projektowanie wrażeń użytkownika.
 • GENCHI GENBUTSU – idź i przekonaj się filar podejścia Lean UX.
 • Paraliż analityczny – benchmark jak nie podążać niewłaściwymi ścieżkami projektowania.
 • Twoje przeszkody na drodze do zbudowania MVP.
 • Proces i problem projektowy – jak wykorzystać myślenie dywergencyjne i konwergencyjne.
 • Psychologia w UX/UI i jej znaczenie dla odkrywania wymagań projektowych.
 • Filozofia LEAN UX i kluczowe etapy przygotowujące do realizacji procesu.
 • Metody i narzędzia badania potrzeb i zbierania wymagań.
 • Rola projektanta i współpraca z zespołem projektowym.
 • Generowanie pomysłów – Jak nie zgubić z oka użytkownika i wyzwania projektowego
 • Praktyczne zrozumienie pojęcia MVP.
 • Technika – Value Proposition Canvas.
 • Prototypowanie krok po kroku – przegląd aplikacji i narzędzi ukierunkowanych na użyteczność i spójność przekazu.
 • Formy prototypów i ich poziom szczegółowości.
 • Przegląd i prezentacja prototypów.
 • Jak zbudować minimalnie satysfakcjonujący prototyp projektowy:
  • Storyboard
  • Makieta
  • Prototyp fizyczny
  • Prototyp 1:1
  • Service blueprint
  • Oferta/broszura
  • Explainer video
  • Landing Page
  • Mockup aplikacji
  • Low/High Fidelity MVP
 • Etap przygotowania do testów w podejściu LEAN UX:
  • Co chcemy testować
  • Określenie próby badawczej i podejścia do weryfikacji trafności pomysłów.
  • Określenie metody testowania – badania ilościowe i jakościowe.
 • Metody testowania użyteczności:
  • Cognitive walkthrough.
  • Heurystyki Nielsena.
  • Wywiady i testy zadaniowe.
  • Testy korytarzowe.
  • Obserwacja naturalna (GEMBA procesu).
 • Metody i narzędzia do zdalnego testowania użyteczności:
  • Testy A/B.
  • Narzędzia do zdalnego testowania użyteczności.
 • Analiza i wyciąganie wniosków z testów:
  • Jak interpretować wyniki testów
  • Wykorzystanie testów do doskonalenia jakości i iteracyjnego podejścia do doskonalenia rozwiązań.
 • Podsumowanie merytoryczne warsztatów.
 • Zakończenie szkolenia.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

1 dzień

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci