Przejdź do treści

Zarządzanie projektami złożonymi

Cel i opis szkolenia

Warsztat przygotowany specjalnie by wzmocnić kluczowe umiejętności wykorzystania standardu PMBoK, metodyki PRINCE2, MSP, MoV ze zbiorem podejść Agile do dostarczania zakresu złożonych projektów.

 

Uczestnicy oprócz gruntownej wiedzy o implementacji podejścia hybrydowego do zarządzania projektem będą w stanie wybrać adekwatną strategię wytwórczą Agile w zależności od zakresu, czasu, jakości, ryzyka i oczekiwanych korzyści z dostarczonego rozwiązania oczekiwanego przez interesariuszy projektu.

 

Celem szkolenia jest przedstawienie i nauczenie uczestników korzystania z podejścia hybrydowego do realizacji zakresu projektu zarówno jeżeli chodzi o mechanizmy sterowania projektem jak i łączenie różnych praktyk zarządczych, aby optymalizować strategię osiągania celów z i poprzez zespół projektowy.

Adresaci szkolenia

Ten jednodniowy interdyscyplinarny warsztat przeznaczony jest zarówno dla całych zespołów projektowych jak i pojedynczych ich członków.

Udział w szkoleniu to:

 • Zapoznanie się z istotnymi aspektami skomplikowanych przedsięwzięć,
 • Nabycie zaawansowanych umiejętności zarządczych z obszaru zarządzania projektami,
 • Poznanie zaawansowanych technik zarządczych,
 • Przegląd zaleceń dotyczących złożonych projektów zawartych w wiodących metodykach.

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować inną strategię postępowania z zakresie planowania i monitorowania zakresu projektu,
 • Poznają kwestie dynamiki zespołów oraz mechanizmy zarządzania i motywacji,
 • Funkcjonować w samoorganizujących się zespołach ukierunkowanych na wyniki, rezultaty i korzyści,
 • Scharakteryzować elementy w optymalny sposób, aby umożliwić współdziałanie zespołów i wymianę informacji,
 • Przedstawić wzorce projektowe.

Agenda szkolenia

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.
 • Zasady i pojęcia dotyczące złożoności.
 • Czynniki sukcesu, niezbędne aby organizacje mogły dostarczać uwieńczone powodzeniem projekty złożone.
 • Ocena i radzenie sobie ze złożonością projektów.
 • Punkty styku z innymi inicjatywami biznesowymi i różnymi oczekiwaniami interesariuszy projektów.
 • Projekt w ramach programu:
  • Koncepcja programów.
  • Struktura programu.
  • Procesy programu.
  • Powiązania komitetu sterującego projektu z radą programu.
  • Sterowanie projektem w ramach programu.
 • Zależności między projektami a poziomem zarządzania portfelem inicjatyw i konsekwencji w zakresie planowania projektu.
 • Równoważenie i optymalizacja portfela projektów
 • Zarządzanie podażą i popytem – analiza zapotrzebowania i dostępności zasobów
 • Zarządzanie wartością portfela – analiza kosztów i korzyści projektowych
 • Zarzadzanie ryzykiem portfela
 • Zarządzanie strategiczną zmianą
 • Monitorowanie zgodności celów projektów ze zgodnością celów biznesowych organizacji.
 • Metodyka audytów portfela projektów i jej narzut w kontekście danego projektu.
 • Projektowanie dashbordów i KPI’s w obrębie inicjatyw.
 • Techniki analityczne i przegląd rozwiązań systemowych.
 • Główne zasady łączenia praktyk klasycznych z podejściami Agile odnoszące się do obszaru: organizacji, ryzyka, planowania, jakości, zarządzania zmianą, monitorowania postępów, pryncypiów i realizacji zakresu projektu.
 • Struktura i założenia projektu hybrydowego.
 • Problem złożoności zakresu projektu a atrakcyjność podejścia hybrydowego do zarządzania projektem.
 • Monitorowanie realizacji złożonych projektów:
  • Koncepcja tolerancji, kontrola buforów
  • Poziomy agregacji raportowania
  • Wzorce raportowe (w tym eskalacje)
 • Wyzwania skalowania – czyli jak zapewnić właściwą „grę” zespołową.
 • Centryczna struktura organizacyjna.
 • Rozszerzenia samoorganizacji a kwestia odpowiedzialności za wyniki.
 • Protokół zobowiązania-rozliczenia z odpowiedzialności.
 • Kierownik projektu dodający wartość.
 • Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.
 • Sesja Q/A.
 • Zakończenie szkolenia.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

1 dzień

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci