Przejdź do treści

Zwinne zarządzanie wymaganiami

Cel i opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia i samodzielnego prowadzenia analizy i zarządzania wymaganiami na poziomie: projektu, programu i portfela inicjatyw zmian w środowisku AGILE.

 

Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania wymaganiami w projektach, programach oraz zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie planowania AGILE, realizacji złożonych przedsięwzięć. Będą również potrafili wybrać i dostosować do swojej organizacji i specyfiki poszczególne metody i techniki inżynierii wymagań.

 

Szkolenie składa się zarówno z części prezentacyjnej dostarczającej wiedzę teoretyczną popartą przykładami i doświadczeniami prowadzącego jak i z części warsztatowej. Podczas realizacji szkolenia kładziemy bardzo duży nacisk na realizację inspirujących ćwiczeń pokazujących jak duże znaczenie ma poprawne podejście do zarządzania wymaganiami w projektach. Podczas warsztatów na opracowanym przykładzie projektowym uczestnicy ćwiczą zdobyte podczas szkolenie teoretycznego umiejętności. Rozwiązanie każdego scenariusza (case study) jest omawiane z uczestnikami, zakończeniem dyskusji jest przejściem do rozwiązania wzorcowego.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób Project Managerów zainteresowanych tematem Agile Project Management.

Informacje o szkoleniu

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztaty, prezentacje, praca zespołowa, konsultacje indywidualne, burza mózgów, case study, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
 • Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy prowadzeniu projektów, w ramach których wykorzystywano podejście Agile.
 •  Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

Agenda szkolenia

 • Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.
 • Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników.
 • Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia
 • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.
 • Techniki w analizie i odkrywaniu wymagań:
  • Dokumentowanie wymagań – jak, kiedy i przy uwzględnieniu jakich warunków brzegowych.
  • Proces komunikacji wymagań w podejściach AGILE.
  •  Praktyczne wykorzystanie technik pozyskiwania wymagań.
  • Charakterystyki jakościowe wymagań.
 • Szablony i procedury prowadzenia rozmów z interesariuszami projektu oraz wymiarowania parametrów rozwiązania.
 • Znaczenie analizy biznesowej w projektach.
 •  Kluczowe aspekty i koncepcje analizy biznesowej.
 • Obszary wiedzy, role i odpowiedzialności w analizie biznesowej.
 • User Story i ich mapowanie na elementy procesu.
 • Proces zarządzania interesariuszami projektu.
 • Identyfikacja i modelowanie procesów biznesowych.
 • Ocena potrzeb i celów organizacji.
 •  Opracowanie uzasadnienia biznesowego projektu.
 • Zasady tworzenia zakresu rozwiązania i zastosowanie właściwego modelu wytwórczego.
 • Plan komunikacji produktów analizy biznesowej.
 • Różne podejścia do inżynierii wymagań w metodykach zarządzania projektami AGILE.
 • Mapa przypadków użycia (User Story’s) i ich implementacja w różnych cyklach wytwórczych.
 • Wykresy spalania i ich wykorzystanie podczas realizacji zakresu.
 • Techniki demonstracji wymagań i ich sposób opisywania.
 • Tworzenie Rejestru Produktu: atrybuty rejestru, opis, zwartość oraz podejście do aktualizacji informacji o zmieniających się wymaganiach.
 • Proces elicytacji wymagań i zarządzanie zakresem wymagań.
 • Zintegrowane podejście do dokumentowania wymagań – zestaw najlepszych praktyk.
 • Przegląd międzynarodowych standardów i wartość dodana z ich zastosowania dla członków zespołu projektowego.
 • Tworzenie ogólnego modelu:
  • Przeprowadzenie przeglądu dziedziny problemu.
  • Przygotowanie alternatywnych modeli w oddzielnych małych grupach projektowych.
  • Wypracowanie wspólnego modelu.
  • Zatwierdzenie ogólnego modelu.
  • Udokumentowanie istotnych założeń dotyczących projektu i alternatywnych rozwiązań.
 • Budowanie listy cech.
 • Planowanie implementacji cech.
  • Określenia kolejności implementacji,
  • Przypisania zbioru cech do głównych programistów.
  • Przypisania klas do programistów.
 • Projekt według cech
  • Opcjonalnego przeglądu dziedziny problemu i studiowania dokumentów referencyjnych.
  • Stworzenia diagramów sekwencji.
  • Uszczegółowienia modelu obiektowego.
 • Implementacja według cech.
 • Selekcja wymagań i ich organizowanie wg. Ustalonych kryteriów.
 • Modelowanie rozwiązania i podejście do specyfikacji.
 • Weryfikowanie i walidacja w projektach.
 • Czym różni się facylitacja od alternatywnych procesów komunikacyjnych?
 • Jak kształtuje się proces facylitacji oraz kiedy należy wykorzystać jej potencjał?
 • Rola facylitatora: czyli w jaki sposób proaktywnie wspierać rozwiązywanie problemów i pokonywanie konfliktów? – jakie są jego zadania i jak pracuje z grupą?
 • Zastosowanie facylitacji: kiedy jest użyteczna? w jakich sytuacjach po nią sięgać?
 • Przypomnienie omówionych zagadnień podczas całego szkolenia.
 • Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu.
 • Zakończenie szkolenia.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

1 dzień

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci