Miękkie aspekty zarzdządzania projektami

Value Tank to dedykowane szkolenia i warsztaty dla najbardziej wymagających.

Cel szkolenia:

Jak skutecznie komunikować się w zespole projektowym? Co to jest “poduszka sympatii”?
Jakie są strategie rozwiązywania konfliktów i jak je wykorzystać w pracy projektowej? Wreszcie odpowiemy na pytanie czym jest motywacja? Co tak naprawdę nas motywuje, jak motywowanie może zabić motywację….
Szkolenie prowadzi Helmut V. Gläser.


Adresaci szkolenia:


Project Managerowie oraz członkowie zespołów projektowych.

1. Komunikowanie się a manipulacja
a. Zasady wpływania na innych
b. Postawa i mowa ciała

2. Wpływanie na innych
a. Aksjomaty komunikowania się
b. Rola emocji
c. „Teoria czterech uszu”
d. Nieświadome vs. profesjonalne komunikowanie się
e. Manipulacja i „Socjotechniki”

3. Komunikowanie się prywatnie i w firmie
a. O co chodzi w „Social Engineering”?
b. Narzędzia komunikowania się
c. Strategie komunikowania się
d. Rodzaje strategii
e. Ćwiczenie : Strategie komunikowania się w firmie

4. Zaspakajanie potrzeb vs. sytuacje konfliktowe
a. Hierarchia potrzeb a konflikty
b. LMO
c. „Poduszka sympatii”
d. Eskalacja konfliktów
e. „Ciałka migdałowate”

5. Wpływanie na grupy
a. Czy emocje w życiu biznesowym liczą się?
b. Produktywność i zaangażowanie
c. Odpowiedzialności managera – co jest najistotniejsze?

6. Decydująca różnica w strategiach zarządzania
a. Podstawowe pułapki managera
b. Motywacja
c. Współpraca i konflikt
d. Delegowanie i redelegacja
e. Feedback – jak udzielać konstruktywnego feedbacku
f. Jak zarządzać „niedoświadczonymi” pracownikami?
g. Jak zarządzać „starymi wygami”?
h. Najbardziej demotywującym czynnikiem w zarządzaniu jest brak kontroli
i. Funkcja „odbierania” zadań
j. Wychowanie do samodzielności –
k. Strategia PASCAL

7. O niemożliwości motywowania innych. Jak nie motywować to co robić?
a. Jeśli nie motywować, to co robić?
b. Motywacja, a zaangażowanie
c. Jak sprawić by ludzie chcieli się zaangażować?

8. Negocjacje w projektach (nieformalne i formalne)
• Rodzaje negocjacji
o Wewnątrz firmy
o Na zewnątrz firmy (np. z podwykonawcami/ Klientem)

9. Narzędzia prowadzenia negocjacji/rozmów
a. Rodzaje pytań
b. Błędy kardynalne przy stawianiu pytań
c. Najważniejsze techniki profesjonalnego słuchania
d. Ćwiczenie profesjonalne słuchanie
e. Ćwiczenie „killer phrases”,
f. JA/TY sformułowania
g. Reagowanie na zarzuty
h. Profesjonalne zaprzeczanie

10. Narzędzia prowadzenia rozmów w sytuacjach konfliktowych
a. Kto jest „właścicielem” problemu?
b. Strategie „HillS”
c. jest „właścicielem” problemu?
d. Ktoś ma problem ze mną
e. Ja mam problem z kimś
f. Strategie

11. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Zakres szkolenia:Zapytaj o to szkolenie →

Punkty PDU – 21 PKT

Czas trwania: 3 dni

Grupa: 6-12 os.


Zapytaj o szkolenieSzkolenie afiliowane przy PMI®.

PMI® , logo PMI® R.E.P. area registred marks of the Project Management Institute, Inc, 2013.

Klienci, wybrali również:

Rozwiązywanie konfliktów


Zobacz →

Pakiet umiejętności menadżerskich


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć