Przygotowanie do egzaminu Certified Associate in Project Management (CAPM)®

Value Tank to najlepsi trenerzy i szkolenia dla najbardziej wymagających

Cel szkolenia:

Założeniem kursu jest ugruntowanie wśród uczestników szkoleń wiedzy w następujących obszarach:

  • procesy w obszarze zarządzania projektami
  • procesy wejścia i wyjścia, techniki i narzędzia zarządzania projektami
  • odniesienie procesów do poszczególnych obszarów wiedzy w PMBOK®Guide 6th ed.
  • struktura i procesy zarządzania projektami

Ponadto omówimy:

  • Przebieg egzaminu Certified Associate in Project Management (CAPM®)
  • Rozumienie koncepcji i terminów stosowanych przez PMI ®

Metoda szkolenia

Szkolenie prowadzone metodami aktywizującymi

  • symulowane pytania egzaminacyjne (PMBOK® Guide 6th ed. – pytania w języku angielskim),
  • wykład prowadzony w języku polskim, z użyciem terminologii anglojęzycznej PMBOK®Guide,
  • grupowe omawianie przykładowych pytań testowych – pytania w języku angielskim

Adresaci szkolenia:

Kurs jest adresowany do osób chcących uzyskać certyfikat PMI CAPM ® (Certified Associate in Project Management)Zapytaj o to szkolenie →

PUNKTY PDU – 23 pkt

Czas trwania: 3 dni

Grupa: 6-12 os.


Zapytaj o szkolenieSzkolenie afiliowane przy PMI®.

PMI® , CAPM®, PMBOK® Guide 6th ed.; logo PMI® R.E.P. are a registred marks of the Project Management Institute, Inc, 2013.

Klienci, wybrali również:

Rozwiązywanie konfliktów


Zobacz →

Pakiet umiejętności menadżerskich


Zobacz →

Klienci


Pomogliśmy wielu najlepszym firmom z różnych sektorów gospodarki, skontaktuj się z nami, aby do nich dołączyć