Przejdź do treści

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Cel i opis szkolenia

Celem szkolenia jest wykształcenie u jego uczestników praktycznych umiejętności patrzenia na przedsiębiorstwo i zachodzące w przedsiębiorstwie procesy, z punktu widzenia tworzenia wartości przedsiębiorstwa.

 

Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zawiera w sobie zbiór fundamentalnych narzędzi umożliwiających oszacowanie wpływu przyszłych działań biznesowych na wartość przedsiębiorstwa. Proponujemy szkolenie, dzięki któremu uczestnicy będą umieli rozpoznać podstawowe elementy kształtujące wartość przedsiębiorstwa.

 

Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:

 

– oceny wartości przedsiębiorstwa,
– analiza zamierzeń pod kątem ich opłacalności,
– szacowania wolnych przepływów pieniężnych.

 

Szkolenie w praktyczny i skuteczny sposób rozwija umiejętności analitycznego myślenia, łącząc je z holistycznym spojrzeniem na przedsiębiorstwo z perspektywy jego wartości oraz z uwzględnieniem etapu rozwoju branży i wpływu czynników spoza przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia

Szkolenie zalecamy przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Zapraszamy pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, nie tylko działów bezpośrednio zarządzających finansami.

Agenda szkolenia

 • mierniki realizacji celu jakim jest pomnażanie wartości przedsiębiorstwa,
 • jakie elementy kształtują finansową wartość przedsiębiorstwa,
 • rozpoznawanie tworzącej wartości natury decyzji biznesowych,
 • czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa,
 • 10 kroków tworzenia wartości: [1] CR (przychody ze sprzedaży), [2] CO (cykl operacyjny – gdzie i jak wartość buduje marketing, gdzie i jak wartość dodaje inżynier, gdzie i jak wartość chroni finansista), [3]  AKTYWA potrzebne do osiągnięcia CR przez realizowanie CO, [4]  Zobowiązania wobec dostawców, [5]  Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, zapotrzebowanie na kapitał zaangażowany, pasywa, [6]  Struktura potrzebnego kapitału (ile własnych środków {E} ile pożyczonych {D}), [7]  Wolne przepływy pieniężne, [8]  IRR (zwrot, próg rentowności, wewnętrzna stopa zwrotu), [9]  stopy kosztu kapitału (ile kosztują pieniądze zaangażowane w biznes), [10] Przyrost wartości bogactwa właścicieli (zysk rezydualny, EVA™,  EVA™ = EBIT * [1-T] – IC * CC).
 • metody majątkowe i wycena majątkowa, metody dochodowe i wycena dochodowa, metody mieszane, metody porównawcze i wycena relatywna,
 • przegląd wskaźników finansowych zawartych w klasycznej analizie wskaźnikowej z uwzględnieniem powiązań wskaźników z procesem tworzenia wartości przedsiębiorstwa,
 • Mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa: ekonomiczna wartość dodana (EVA™), rynkowa wartość dodana (MVA = MV – IC), wartość dodana dla udziałowców / akcjonariuszy, CFROI (stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych), wyznaczenie i interpretacja wielkości mierników kreowania wartości przedsiębiorstwa,
 • elementy kształtujące wartości i ryzyko w przedsiębiorstwie:
  • optymalna/docelowa struktura kapitałowa, wyznaczanie docelowej struktury kapitałowej,
  • docelowa skala działalności, optymalny budżet inwestycyjny, ustalanie docelowej skali działalności optymalnego budżetu inwestycyjnego.
 • ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie outsourcingu: „wytworzyć czy kupić”,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie polityki zatrudnienia i unowocześnienia procesów,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie wyboru jakości składników majątkowych: kiedy lepiej kupić tani ale kosztowny w serwisie a kiedy droższy ale bardziej bezawaryjny,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości decyzje w zakresie wyboru kraju inwestycji.
 • wpływ decyzji w zakresie inwestowania i finansowania płynności na wartość i ryzyko przedsiębiorstwa,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie zapasami,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie należnościami,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie operacyjnymi środkami pieniężnymi,
 • ukierunkowane na tworzenie wartości zarządzanie kapitałem pracującym.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci