Przejdź do treści

Zarządzanie wiedzą

w projektach

Opis szkolenia

Do efektywnego prowadzenia projektów oprócz zarządzania zasobami, zakresem, budżetem i jakością niezbędne jest dodatkowe spoiwo. Tym spoiwem jest wiedza. Jest to czynnik, który wpływa na możliwości osiągnięcia wysokiej efektywności, powtarzalności wyników i jakości.

 

Zarządzanie wiedzą jest ukierunkowane na najcenniejszy zasób firmy – pracowników. Tylko dzięki odpowiedniej dbałości o aktualny stan wiedzy, umiejętności pracowników, ale też i kulturę dzielenia się wiedzą możemy mieć pewność, iż nasza organizacja będzie dostarczała terminowo projekty i usługi

o najwyższej jakości w szybko zmieniającym się świecie.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają wskazówki dotyczące doboru i stosowania właściwych metod zarządzania wiedzą stosownie do specyfiki projektu i etapu

na jakim się znajduje.

 

Szkolenie jest warsztatem ukierunkowanym na praktyczne zastosowania oraz dającym narzędzia i techniki, które można zastosować w zespole i realizowanych projektach.

Cele szkolenia

 • Podniesienie umiejętności uczestników w zakresie zrozumienia i efektywnego użycia kluczowych elementów zarządzania wiedzą celem skuteczniejszej realizacji projektów
 • Zaprezentowanie procesów, praktyk oraz wybranych narzędzi służących
 • do zbierania, internalizacji, tworzenia, dzielenia się i zastosowania wiedzy
 • Przedstawienie umiejętności i kryteriów sukcesu niezbędnych do wspierania definicji strategii, jak i operacyjnego wdrażania zarządzania wiedzą  w projektach
 • Omówienie zarządzania wiedzą jako elementu standardów zarządzania projektami
 • Odniesienie nabytej wiedzy do przypadków wdrażania zarządzania wiedzą w projektach
 • Przygotowanie uczestników do bycia “mistrzami wiedzy” w organizacjach

Metodyka szkolenia

 • Praktyczny, elastyczny i dostosowany do potrzeb uczestników
 • Kurs poprzedzony wstępnym wywiadem dot. zarządzania wiedzą w organizacji uczestnika
 • Trener ma praktyczne doświadczenie w projektach i organizacjach zarządzających wiedzą
 • Uczestnicy będą zachęcani do dzielenia się wiedzą o wiedzy (“wiedza jest takim dobrem niematerialnym, które dopiero dzielone rośnie”)

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest rekomendowane dla:

 

 • Kierowników projektów – osób odpowiedzialnych za efektywne zarządzanie wiedzą w zespołach projektowych
 • Uczestników projektów – osób zaangażowanych w projekty i chcących aktywnie korzystać z najlepszych praktyk zarządzania wiedzą
 • Kierowników wiedzy – osób zarządzających i wdrażającymi programy zarządzania wiedzą wspierające projekty

Agenda szkolenia

 • Czym jest wiedza i zarządzanie nią?
 • Typy wiedzy
 • Wiedza w projektach
 • Potrzeby biznesowe
 • Metryki
 • Role i odpowiedzialności – Procesy
 • Inne praktyki
 • Lokalizacja wiedzy
 • Gromadzenie wiedzy
 • Tworzenie wiedzy
 • Transfer wiedzy
 • Użycie wiedzy
 • Zachowanie wiedzy
 • PMBOK®Guide, w tym najnowsza 6. edycja
 • PRINCE
 •  ISO 9001:2015
 • Inne
 • Wdrożenie jako projekt
 • Zespół projektowy
 • Czynniki sukcesu
 • Przykłady
 • Cykl Deminga
 • Podejście iteracyjne
 • Metoda szybkich zwycięstw
 • Zarządzanie długoterminową zmianą
 • Przykłady wdrożenia programów zarządzania wiedzą
 • Mierzalne zyski programów

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci