Przejdź do treści

Zarządzanie wymaganiami w projektach IT

Cel i opis szkolenia

Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania wymaganiami w projektach IT, w szczególności w zakresie technik określania, analizowania i dokumentowania wymagań oraz zarządzania zmianami wymagań i weryfikacji spełnienia wymagań.

 

Szkolenie może stanowić dobry punkt wyjścia do dalszego doskonalenia umiejętności z zakresu zarządzania wymaganiami takich, jak: modelowanie procesów biznesowych w kontekście wymagań na system informatyczny, tworzenie modeli analitycznych przy użyciu języka UML i narzędzi wspomagających modelowanie, zarządzanie zmianami wymagań w dużych projektach.

Adresaci szkolenia

Analitycy biznesowi i systemowi, kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, zajmujący się inżynierią wymagań: określaniem i analizowaniem wymagań oraz specyfikowaniem wymagań.

 

Do udziału w szkoleniu wymagane są podstawowe wiadomości z zakresu inżynierii oprogramowania oraz w pracach nad określaniem i specyfikowaniem wymagań będzie istotną pomocą.

Agenda szkolenia

 • Pojęcia wymagania i inżynierii wymagań
 • Wymagania w różnych typach projektów informatycznych
 • Źródła wymagań, uczestnicy procesu analizy wymagań
 • Rola i zakres zadań analityka
 • Znaczenie analizy wymagań dla sukcesu projektu
 • Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne
 • Wymagania biznesowe i systemowe
 • Analiza dokumentów papierowych i elektronicznych
 • Analiza danych, źródła danych i zasady ich analizy
 • Wywiady, najlepsze praktyki i zasady ich prowadzenia
 • Ankiety, zasady ich konstruowania, analizy i opracowania wyników
 • Warsztaty analityczne, zasady ich prowadzenia, używane techniki
 • Prototypowanie, zakres stosowania i podstawowe zasady
 • Zaangażowanie użytkowników w proces zbierania wymagań
 • Konflikty wewnątrz organizacji użytkownika
 • Pułapki analizy wymagań
 • Atrybuty dobrze określonego wymagania
 • Atrybuty dobrej specyfikacji wymagań
 • Stosowane formalizmy: język naturalny, specyfikacje formalne oraz wpływ ich zastosowania na jakość specyfikacji wymagań
 • Opis tekstowy i najważniejsze aspekty jego użycia w dokumentowaniu wymagań
 • Mind-mapping, użycie map do analizy i dokumentowania wymagań
 • Modele procesów i ich użycie w analizie i dokumentowaniu wymagań
 • Wprowadzenie do języka UML: diagramy klas, diagramy aktywności, maszyn stanowych i przypadków użycia i ich zastosowanie do dokumentowania wymagań
 • Przykładowe szablony specyfikacji wymagań
 • Kategoryzacja wymagań i jej znaczenie w trakcie realizacji projektu
 • Cechy dobrej specyfikacji wymagań z punktu widzenia projektanta/programisty
 • Przegląd wewnętrzny analizy wymagań, weryfikacja rozbieżności, usuwanie wieloznaczności
 • Walidacja wymagań przez użytkownika biznesowego
 • Przyczyny zmian wymagań
 • Dokumentacja zmian wymagań
 • Proces analizy i zatwierdzania zmian wymagań
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie zmianami wymagań
 • Wpływ zmian wymagań na całość projektu
 • Budowanie świadomości użytkowników biznesowych dotyczącej zarządzania wymaganiami w projekcie
 • Wymagania jako kryteria odbioru systemu
 • Wymagania a testy, szkice i scenariusze testowe

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci