Przejdź do treści

Zarządzanie zmianą – szkolenie

 

Mastering Change: Gra o Zarządzaniu Zmianami w Erze VUCA i BANI

Cel i opis szkolenia

 • Rozwój kompetencji w zakresie zarządzania zmianą: zdobycie umiejętności niezbędnych do efektywnego planowania i wdrażania zmian w organizacji.
 • Zrozumienie i stosowanie modeli zarządzania zmianą: opanowanie modelu 8 kroków Kottera i innych metod zarządzania zmianą w praktyce biznesowej.
 • Poprawa zdolności adaptacji do zmian: nauka technik szybkiego reagowania i adaptacji do dynamicznie zmieniającego się środowiska VUCA i BANI.
 • Wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych: rozwinięcie zdolności do skutecznego komunikowania zmian w organizacji.
 • Analiza i ocena efektów wprowadzanych zmian: praktyczne zastosowanie narzędzi do mierzenia i analizowania efektów zmian.

Korzyści ze szkolenia

 • Wzrost elastyczności organizacyjnej: uczestnicy będą mogli lepiej dostosować swoje organizacje do szybko zmieniającego się otoczenia.
 • Zwiększenie skuteczności zarządzania projektami: poprawa wyników projektów dzięki efektywnemu zarządzaniu zmianą.
 • Rozwój osobisty liderów i menedżerów: uczestnicy zyskają osobiste narzędzia do radzenia sobie ze zmianą, co zwiększy ich wartość na rynku pracy.
 • Budowanie kultury otwartej na zmiany: pracownicy szkoleni w zakresie zarządzania zmianami mogą przyczynić się do rozwoju kultury organizacyjnej sprzyjającej innowacjom.
 • Podniesienie morale i zaangażowania zespołu: przez skuteczną komunikację i zarządzanie zmianą zwiększa się zaangażowanie i satysfakcję pracowników.

Adresaci szkolenia

 • Liderzy i Menedżerowie: osoby odpowiedzialne za wdrażanie zmian w organizacji.
 • Project Managerowie: zarządzający projektami, którzy chcą umiejętnie wprowadzać i zarządzać zmianami w projektach.
 • Transition Managerowie: specjaliści od procesów zmian, szczególnie w kontekście przejść organizacyjnych.
 • Delivery Managerowie: menadżerowie odpowiedzialni za realizację i dostarczanie projektów, którzy muszą zarządzać zmianą w zakresie technicznym i adaptacyjnym.
 • Specjaliści HR i zmian organizacyjnych: profesjonaliści z działów HR zaangażowani w procesy zarządzania talentami i zmianami w firmie.
 • Konsultanci biznesowi i trenerzy: eksperci doradzający firmom w obszarze zmiany, innowacji i rozwoju organizacyjnego.

Dodatkowe informacje

 • Gra w trakcie warsztatu będzie obejmować elementy współpracy, konkurencji, oraz analizy i podejmowania decyzji.
 • Testy „Inicjatywa wobec Zmian” oraz „Twarde czy Miękkie Podejście” będą wykorzystane do zidentyfikowania osobistych predyspozycji uczestników i dopasowania strategii radzenia sobie ze zmianami.
 • Wszystkie sesje będą zawierały interaktywne ćwiczenia, aby zwiększyć zaangażowanie i zapewnić praktyczne doświadczenie uczestnikom.

Agenda szkolenia

 • Powitanie i omówienie celów warsztatu.
 • Wprowadzenie do koncepcji VUCA i BANI.
 • Znaczenie zarządzania zmianami w dynamicznym świecie biznesu.
 • Metody i narzędzia planowania zmian.
 • Case study: planowanie zmiany w warunkach niepewności.
 • Gra zespołowa rozwijająca kompetencje w zakresie planowania procesu zmiany.
 • Dyskusja i wnioski z gry.
 • Szkolenie z szybkiego reagowania na nieoczekiwane sytuacje.
 • Ćwiczenia praktyczne: symulacje scenariuszy VUCA.
 • Autodiagnoza: test na inicjatywę wobec zmian.
 • Omówienie wyników i strategii osobistego rozwoju.
 • Strategie komunikacji zmian w organizacji.
 • Warsztaty: tworzenie skutecznych komunikatów zmian.
 • Różnice między podejściem miękkim a twardym w zarządzaniu zmianą.
 • Warsztaty: identyfikacja i adaptacja do podejścia odpowiedniego dla danego projektu.
 • Rozróżnienie zmian technicznych i adaptacyjnych.
 • Ćwiczenia: strategie radzenia sobie ze zmianami technicznymi i adaptacyjnymi.
 • Sczegółowe omówienie modelu Kottera.
 • Warsztat: zastosowanie 8 kroków do planowanej zmiany.
 • Metody i narzędzia analizy efektów zmiany.
 • Ćwiczenia praktyczne: analiza case study.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Program szkolenia

Pobierz plik

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci