Przejdź do treści

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie projektami
na najwyższym poziomie.

Działanie każdego współczesnego przedsiębiorstwa i instytucji publicznej bazuje na dużej liczbie prowadzonych jednocześnie przedsięwzięć. Oddziałują one na siebie w wielu obszarach, takich jak wspólne cele, zasoby oraz finanse. Zapewnienie zgodności całego portfela projektów ze strategią organizacji, planowanie i optymalizacja wykorzystania zasobów, oraz bieżąca koordynacja i rozwiązywanie konfliktów stają się coraz trudniejsze, wraz ze wzrostem skali i złożoności działań.

Posiadamy głęboką wiedzę metodyczną oraz doświadczenia praktyczne w zakresie zarządzania programami oraz portfelami projektów (Project Portfolio Management).

Maciej Scherer

Wiceprezes Zarządu
Project Portfolio Manager

Sprawdź także...

ValueTank dostarcza usługi doradcze oraz rozwiązania informatyczne wspierające najważniejsze obszary zarządzania przedsiębiorstwem.

Zarządzanie Projektami narzędzia
Zarządzanie Projektami szkolenia
Nasi klienci