Przejdź do treści

Efektywne zarządzanie ryzykiem w projekcie (wg. PMBOK® Guide 7th.e.d)

Cel i opis szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie kluczowych wiadomości niezbędnych do zrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania ryzykiem w projektach infrastrukturalnych ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wiedzy z zarządzania ryzykiem wg. standardu PMBOK®Guide 7th ed.

 

W ramach szkolenia dokonamy przeglądu najczęstszych czynników ryzyka w projektach infrastrukturalnych oraz przedstawienie kompleksowych sposobów minimalizacji zagrożeń oraz wykorzystania pojawiających się szans.

 

Możliwość uzyskania 21 punktów PDU.

Adresaci szkolenia

  • Kierownicy Projektów
  • Członkowie Biur Projektów
  • Wszyscy zainteresowani poszerzeniem wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem w cyklu życia projektu.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

Wartością dodaną szkolenia jest nabycie przez jego uczestników, praktycznej wiedzy i umiejętności. Dzięki udziałowi w grach interaktywnych, symulujących zdarzenia biznesowe dostrzegają oni znaczenie zintegrowanego zarządzania ryzykiem w organizacji, oraz potrafią wykorzystać wiele narzędzi oraz technik wspomagających podejmowanie trafnych decyzji.

 

W ramach interaktywnych ćwiczeń uczestnicy kompleksowo poznają cykl życia ryzyka oraz techniki ich wizualizacji wspomagające interpretację oraz proces podejmowania optymalnych decyzji.

Agenda szkolenia

Proces określania w jaki sposób przeprowadzić działania związane z zarządzaniem ryzykiem w kontekście współpracy pomiędzy zamawiającym a dostawcami

Proces określania, jakie ryzyka mogą wpływać na projekt oraz dokumentowania cech charakterystycznych tych ryzyk.

Proces hierarchizacji ryzyka poprzedzający ich dalszą analizę lub konkretne działania.

Proces liczbowej analizy wpływu rozpoznawanych ryzyk na cele projektu infrastrukturalnego.

Proces opracowania możliwych rozwiązań zwiększających szanse i zmniejszających zagrożenia dla celów projektu.

Proces wdrażania planów reakcji na ryzyka, śledzenia rozpoznawalnych ryzyk, monitorowania ryzyk rezydualnych, rozpoznawania nowych ryzyk oraz oceny skuteczności tego procesu przez cały cykl życia projektu.

Artefakty dokumentacji zarządzania ryzykiem w projekcie.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

3 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci