Przejdź do treści

Modelowanie procesów biznesowych przy użyciu notacji BPMN

Cel i opis szkolenia

Przygotowanie uczestników do identyfikacji i modelowania procesów biznesowych oraz zapoznanie z dokumentowaniem procesów z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0 (Business Process Modeling and Notation — Notacja i Modelowanie Procesów Biznesowych).

 

Uczestnicy szkolenia pozyskują praktyczną umiejętność identyfikacji, mapowania, modelowania i publikacji procesów w stopniu umożliwiającym samodzielne efektywne przygotowywanie tych dokumentów na potrzeby opisu istniejących i projektowania nowych procesów biznesowych, zwłaszcza w celu wdrożenia systemów informatycznych, doskonalenia przedsiębiorstwa, szkoleń i komunikacji procesów. Elementem szkolenia są warsztaty praktyczne (również komputerowe), gdzie uczestnicy mają możliwość praktycznego przećwiczenia omawianych zagadnień w formie małego projektu.

 

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem metodyki opisu procesów BPMN (zgodnie ze specyfikacją standardu na http://www.bpmn.org). Uczestnicy samodzielnie tworzą i analizują diagramy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 

 • kadry zarządzającej firmą,
 • menedżerów odpowiedzialnych za wdrożenie koncepcji zarządzania procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie/instytucji,
 • pracowników ds. standardów i procesów – kierowników, specjalistów, pracowników firm, które wdrażają lub wdrożyły koncepcję zarządzania procesami biznesowymi,
 • pracowników działu IT, w szczególności: analityków biznesowych, analityków systemowych, konsultantów biznesowych, kierowników projektów,
 • osób zainteresowanych tematyką zarządzania procesami biznesowymi

Agenda szkolenia

 • Czym jest proces biznesowy?
 • Czym jest model procesów biznesowych.
 • Modelowanie jako projekt.
 • Identyfikacja procesów.
 • Struktura modelu procesów biznesowych.
 • Metody opisu procesów.
 • Zakres zastosowania notacji BPMN
 • Diagramy procesów biznesowych
 • Obiekty na diagramach
 • Zdarzenia i ich rodzaje
 • Aktywności
 • Bramki
 • Artefakty i ich rodzaje
 • Połączenia na diagramach
 • Połączenie sekwencyjne
 • Komunikacja
 • Powiązania
 • Czym są wzorce procesowe?
 • Rodzaje i implementacja wzorców w BPMN

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci