Przejdź do treści

Prawo pracy po nowelizacji

Agenda szkolenia

 • Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • Modyfikacje stosunku pracy na gruncie ustawy o służbie cywilnej
 • Tryby i sposoby rozwiązywania umów o pracę
 • Wypowiedzenie umowy o pracę i rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia
 • Szczególna ochrona zatrudnienia w służbie cywilnej
 • Służba przygotowawcza
 • Oceny w służbie cywilnej
 • Polecenia służbowe w praktyce
 • Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Proces elektronizacji akt osobowych
 • Zasady przechowywania akt osobowych elektronicznie
 • Możliwość krótszego przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Możliwość wypowiedzenia i wypowiedzenia zmieniającego w formie elektronicznej
 • Które wnioski związane z rodzicielstwem będą mogły mieć formę elektroniczną?
 • Dokumentacja urlopowa w formie elektronicznej
 • Dokumentacja z zakresu bhp w formie elektronicznej

Urlopy związane z rodzicielstwem w świadectwie pracy

 

 • Opieka nad dzieckiem wykorzystywana w godzinach a świadectwo pracy
 • Podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy
 • Kwoty zajęte w ramach egzekucji komorniczej – czy należy wpisywać?
 • Możliwość wystawienia duplikatu świadectwa pracy
 • Możliwość wydania świadectwa pracy osobie innej niż pracownik
 • Zmiany w trybie sprostowania świadectwa pracy
 • Od kiedy nie będzie obowiązku wydawania świadectw pracy po 24 miesiącach zatrudnienia terminowego
 • Wydłużenie terminu na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu pracy z 7 dni na 21 dni
 • Ustalanie minimalnego wynagrodzenia pracowników od 1.1.2017 r.
 • Minimalna stawka przy umowach zlecenia
 • Zmiana treści dotychczasowych umów zlecenia
 • Ewidencja godzin przepracowanych na zleceniu
 • Nowe kompetencje PIP w związku ze zmianami zasad wynagradzania umów zleceń
 • Dopuszczenie pracownika do pracy – jakie dokumenty są wymagane?
 • Zmiany dot. zakazu prac wzbronionych dla kobiet
 • Wypowiedzenia umów terminowych zawartych przed 22 lutego 2016 r. I po wejściu w życie nowelizacji
 • Klauzule o 2-tygodniowym wypowiedzeniu w starych umowach – postępowanie
 • Zgłoszenie do PIP umowy zawartej w związku z obiektywnymi przyczynami uzasadniającymi przekroczenie 33 miesięcy
 • Sposób liczenia 33 miesięcy zatrudnienia terminowego
 • Liczba umów na okres próbny z tym samym pracownikiem
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
 • Umowy na czas nieokreślony – możliwość wypowiedzenia
 • Możliwość wykorzystania odroczonego urlopu rodzicielskiego
 • Sposób udzielania wydłużonego urlopu rodzicielskiego
 • Rozliczanie wynagrodzenia pracownika łączącego urlop rodzicielski z pracą na część etatu
 • Zwolnienia na opiekę nad dzieckiem
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego – czy konieczny odrębny wniosek?
 • Urlop macierzyński – grono najbliższych członków rodziny, którzy mogą go przejąć
 • Urlop wychowawczy
 • Naruszanie godności pracownika
 • Sposoby przeciwdziałania mobbingowi
 • Mozliwość żądania zadośćuczynienia z tytułu mobbingu
 • Uprawnienia kontrolne pracownika a mobbing
 • Traktowanie pracowników powracających do pracy po urlopach wychowawczych
 • Staż pracy i rodzaj umowy o pracę a dyskryminacja pracowników
 • Pozew pracownika dotyczący dyskryminacji
 • Roszczenia w związku z dyskryminacją?
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników mobilnych
 • Problematyka nadgodzin
 • Milcząca zgoda na nadgodziny
 • Ewidencja czasu pracy
 • IPRZ
 • Szkolenia
 • Obowiązek uczestnictwa
 • Szkolenia fakultatywne

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci