Przejdź do treści

Szkolenie z negocjacji biznesowych – najskuteczniejsze tajniki

 

Cel i opis szkolenia

Przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności uczestników w czterech obszarach: budowania relacji partnerskich, prowadzenia skutecznych negocjacji, uzyskiwania zobowiązań oraz radzenia sobie z zachowaniami roszczeniowymi podczas rozmów negocjacyjnych. Szkolenie pomoże nabyć umiejętność ustalania wspólnych stanowisk ze współrozmówcami, dochodzenia do wspólnych rozwiązań typu win- win.

Adresaci szkolenia

Menadżerowie, kierownicy i uczestnicy projektu negocjujący na różnych poziomach i w różnych sytuacjach.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy otrzymują skuteczne narzędzia oraz niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia lub współuczestniczenia w negocjacjach.

Agenda szkolenia

 • zdefiniowanie typowych sytuacji i przypadków – diagnoza głównych problemów
 • style negocjowania – charakterystyka stylów oraz ich zastosowanie w zależności od partnera i kontekstu sytuacji
 • miejsce i czas prowadzenia rozmów
 • przygotowanie się do prowadzenia rozmów (punkty graniczne, stałe i zmienne elementy, plan min. i max.)
 • BATNA
 • znaczenie relacji partnerskiej w procesie negocjacji,
 • wyznaczniki relacji partnerskiej – jakie zachowania obu stron wyznaczają i charakteryzują relacje partnerską,
 • narzędzia budowania relacji partnerskiej:
 • postawa i nastawienie obu stron, system przekonań,
 • sposoby zmiany postaw i behawioralne modelowanie relacji.
 • podstawowe metody i narzędzia uzyskiwania zobowiązań w negocjacjach (podobieństwa i różnice)
 • rodzaje zobowiązań (np. psychologiczne i biznesowe) i ich zastosowanie w odniesieniu do różnych typów rozmówców (negocjatorów)
 • strategie i sposoby uzyskiwania zobowiązań
 • ćwiczenia – odgrywanie scenek z wykorzystaniem kamery video. Analiza materiału i omówienie
 • Objawy zachowań roszczeniowych
 • BATNA
 • zachowania asertywne i parasertywne (mity i realia biznesowe)
 • stawianie granic i jednoczesne pokazywanie alternatyw
 • podtrzymanie kontaktu i utrzymanie dobrej relacji
 • strategie radzenia sobie z roszczeniowym partnerem przy wykorzystaniu zachowań paraasertywnych z jednoczesnym zachowaniem dobrej relacji z klientem (ćwiczenia behawioralne – scenki technika „klatka stop)
 • przygotowanie do prezentacji
 • prezentacje
 • scenki
 • ocena skuteczności stosowanych strategii postępowania

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Formularz kontaktowy

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci