Przejdź do treści

Wspólny Język w Zarządzaniu: Komunikacja, Delegowanie, Decyzje

Value Tank to najlepsi trenerzy i szkolenia dla najbardziej wymagajacych

Cel i opis szkolenia

Główny cel: ujednolicenie metod pracy i komunikacji wśród kierowników różnych działów w ramach jednej Organizacji w  celu poprawy efektywności operacyjnej i współpracy między działowej.

 

Cele Szkolenia:

 

 1. Rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji między kierownikami a zespołami.
 2. Nauczenie technik skutecznego delegowania zadań.
 3. Ulepszenie procesu podejmowania decyzji.
 4. Wzmocnienie współpracy między działowej.
 5. Budowanie zrozumienia i wspólnego języka w zarządzaniu.

Metodyka

 • Prezentacje i wykłady eksperckie
 • Warsztaty i ćwiczenia grupowe
 • Analizy przypadków
 • Sesje Q&A i panel dyskusyjny
 • Symulacje i gry strategiczne

 

Każdy dzień szkolenia zakończony będzie sesją feedbacku, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi przemyśleniami oraz omówienia największych wyzwań i sukcesów dnia.

 

Korzyści ze szkolenia

 1. Poprawa przepływu informacji i komunikacji w organizacji.
 2. Lepsze wykorzystanie zasobów poprzez skuteczne delegowanie.
 3. Szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji.
 4. Wzmocnienie zespołu kierowniczego i zwiększenie synergii między działami.
 5. Podniesienie ogólnej efektywności i produktywności firmy.

Adresaci szkolenia

Wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Agenda szkolenia

 • Cel: Zrozumienie fundamentalnej roli komunikacji i delegowania w efektywnym zarządzaniu zespołem.

 

 • Metody: Krótka prezentacja, dyskusja grupowa na temat przykładów z życia wziętych, analiza case study pokazujących skutki dobrej i złej komunikacji.
 • Cel: Praktyczne zastosowanie technik komunikacji w kontekście zarządzania.

 

 • Metody: Gra w role z symulacją różnych scenariuszy komunikacyjnych, feedback od obserwatorów i analiza zachowań.
 • Cel: Nauka skutecznego delegowania zadań, z uwzględnieniem mocnych stron i kompetencji członków zespołu.

 

 • Metody: Ćwiczenia praktyczne na rzeczywistych przykładach, role play, dyskusja o strategiach delegowania.
 • Cel: Identyfikacja i omówienie typowych wyzwań oraz barier w komunikacji i delegowaniu.

 

 • Metody: Grupowa analiza przypadków, warsztaty rozwiązywania problemów, sesja pytań i odpowiedzi z ekspertem.
 • Cel: Zapoznanie z różnymi modelami podejmowania decyzji i ich zastosowaniem w praktyce.

 

 • Metody: Prezentacja teoretyczna, analiza modeli decyzyjnych, dyskusja o ich zastosowaniu w różnych scenariuszach biznesowych.
 • Cel: Rozwój umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

 

 • Metody: Praca z case study, symulacje sytuacji kryzysowych, dyskusje grupowe na temat podjętych decyzji.
 • Cel: Nauka współpracy między działowej i zarządzania projektami z udziałem różnych zespołów.

 

 • Metody: Symulacja projektu, w której uczestnicy są podzieleni na zespoły reprezentujące różne działy. Zadaniem jest osiągnięcie wspólnego celu, co wymaga efektywnej komunikacji i koordynacji.
 • Cel: Dyskusja na temat realnych problemów uczestników i wspólne szukanie rozwiązań.

 

 • Metody: Sesja pytań i odpowiedzi z ekspertami, dzielenie się doświadczeniami, dyskusja panelowa.
 • Cel: Zrozumienie znaczenia i metod budowania kultury organizacyjnej wspierającej współpracę.

 

 • Metody: Prezentacja najlepszych praktyk, dyskusje o wartościach i normach w organizacji, przykłady budowania wspólnego języka.
 • Cel: Stworzenie zrozumiałego i akceptowanego przez wszystkich słownika pojęć zarządczych.

 

 • Metody: Warsztaty kreatywne, grupowe opracowanie definicji, dyskusje i uzgodnienia.
 • Cel: Opracowanie planów działania, które będą wdrażane w praktyce zaraz po szkoleniu.

 

 • Metody: Sesje mentoringowe, praca indywidualna i grupowa nad planami, prezentacje i feedback.
 • Cel: Podsumowanie nauki i ustalenie konkretnych zobowiązań dotyczących wdrożenia wiedzy i umiejętności w praktyce.

 

 • Metody: Dyskusja plenarna, ustalenie planów działań, oficjalne zamknięcie programu.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

3 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Program szkolenia

Pobierz plik

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Przejdź do kontaktu

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci