Przejdź do treści

Project Power:  Zarządzanie Autorytetem Project Managera

Value Tank to najlepsi trenerzy i szkolenia dla najbardziej wymagajacych

Cel i opis szkolenia

 • Opanowanie umiejętności liderowania projektami: uczestnicy nauczą się, jak efektywnie kierować zespołami projektowymi, nawet bez formalnej władzy.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych: zdobycie wiedzy na temat efektywnego komunikowania się, słuchania i dawania feedbacku.
 • Zarządzanie konfliktami: nabycie umiejętności radzenia sobie z konfliktami i wyzwaniami w projekcie.
 • Budowanie zaufania i zaangażowania: nauczenie się metod budowania zaufania i motywowania zespołu.
 • Planowanie i organizacja pracy: opanowanie technik efektywnego planowania, delegowania zadań i zarządzania czasem.

Korzyści ze szkolenia

 • Wzrost efektywności w zarządzaniu projektami: uczestnicy będą potrafili lepiej organizować pracę i efektywniej osiągać cele projektowe.
 • Poprawa relacji zespołowych: lepsza komunikacja i umiejętności interpersonalne przyczynią się do budowania harmonijnych zespołów projektowych.
 • Zwiększenie zdolności do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych: nabycie narzędzi do zarządzania konfliktami i wyzwaniami.
 • Podniesienie autorytetu lidera: rozwój jako lider projektu, który jest szanowany i uznawany przez zespół.
 • Rozwój osobisty i zawodowy: uczestnicy zyskają nowe umiejętności, które są cenione na rynku pracy.

Adresaci szkolenia

 • Project Managerowie: liderzy projektów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie zarządzania bez formalnej władzy.
 • Transition Managerowie: osoby odpowiedzialne za zarządzanie zmianami i procesami przejściowymi w organizacjach, które chcą wzmocnić swoją rolę lidera.
 • Delivery Managerowie: managerowie odpowiedzialni za dostarczanie projektów i usług, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności w budowaniu autorytetu i zarządzaniu zespołem.
 • Liderzy zespołów: osoby kierujące zespołami, które chcą skuteczniej zarządzać i budować swoją pozycję lidera.
 • Menadżerowie średniego szczebla: kierownicy poszukujący sposobów na skuteczniejsze zarządzanie projektami i zespołami.
 • Specjaliści HR: osoby odpowiedzialne za rozwój kompetencji liderów i managerów w organizacji.
 • Konsultanci i trenerzy biznesowi: profesjonaliści, którzy chcą poszerzyć swoją ofertę szkoleniową o aspekty zarządzania autorytetem w projektach.

Agenda szkolenia

 • Przedstawienie agendy i celów szkolenia.
 • Rola Project Managera w organizacji.
 • Kluczowe kompetencje Project Managera.
 • Budowanie autorytetu jako Project Manager.
 • Techniki zdobywania szacunku i wpływania na innych bez formalnej władzy.
 • Budowanie relacji z zespołami projektowymi.
 • Przykłady dobrych praktyk.
 • Efektywne komunikowanie oczekiwań i celów projektu.
 • Słuchanie i dawanie konstruktywnego feedbacku.
 • Praktyczne ćwiczenia.
 • Techniki zarządzania konfliktami w zespole projektowym.
 • Przywództwo sytuacyjne: dostosowywanie stylu zarządzania do projektu.
 • Case study i dyskusja.
 • Techniki budowania zaufania i zaangażowania w zespołach projektowych.
 • Praktyczne ćwiczenia.
 • Metody przekazywania wiedzy zespołowi projektowemu.
 • Zarządzanie zasobami i umiejętnościami zespołu.
 • Przykłady dobrych praktyk.
 • Techniki planowania zadań i delegowania odpowiedzialności.
 • Zarządzanie czasem i priorytetami projektu.
 • Praktyczne ćwiczenia.
 • Znaczenie autorytetu moralnego w zarządzaniu projektami.
 • Budowanie i utrzymanie autorytetu moralnego.
 • Praktyczne ćwiczenia.
 • Omówienie kluczowych nauk z szkolenia.
 • Wnioski i planowanie działań na przyszłość.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Program szkolenia

Pobierz plik

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Przejdź do kontaktu

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci