Przejdź do treści

Zarządzanie zespołem i przywództwo

Dynamic Team Mastery: Strategie, Gry i Praktyki dla Efektywnego Lidera

Cel i opis szkolenia

 • Rozwinięcie umiejętności liderowania zespołem: uczestnicy nauczą się, jak skutecznie prowadzić zespół, stosując odpowiednie style przywództwa do różnych sytuacji i osób.
 • Zrozumienie dynamiki zespołowej: nabycie wiedzy na temat dysfunkcji pracy zespołowej i metod ich przezwyciężania.
 • Doskonalenie komunikacji interpersonalnej: ulepszenie umiejętności komunikacyjnych, w tym dawania i odbierania feedbacku, na bazie typologii osobowości DISC.
 • Wzmacnianie umiejętności motywowania i budowania zaangażowania: nauczenie się, jak motywować pracowników i zwiększać ich zaangażowanie w realizację celów zespołowych.
 • Opracowanie indywidualnego planu rozwoju przywódczego: umożliwienie uczestnikom zaplanowania konkretnych kroków, które pomogą im w rozwoju jako liderów i wzmocnieniu ich zespołów.

Korzyści ze szkolenia

 • Podniesienie wydajności zespołu: uczestnicy zdobędą narzędzia niezbędne do zwiększania efektywności pracy zespołowej.
 • Poprawa jakości przywództwa: ulepszenie kompetencji przywódczych, co bezpośrednio przekłada się na jakość zarządzania i atmosferę w zespole.
 • Redukcja konfliktów wewnątrz zespołu: poprzez lepsze rozumienie typologii osobowości i dysfunkcji zespołowych, uczestnicy będą mogli skuteczniej zapobiegać i rozwiązywać konflikty.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników: przez stosowanie technik motywacyjnych i budowania autorytetu, uczestnicy będą mogli zwiększyć lojalność i zaangażowanie wśród podwładnych.
 • Rozwój osobisty i zawodowy: uczestnicy uzyskają umiejętności, które mogą zastosować w praktyce zarówno zawodowej, jak i osobistej.

Elementy dodatkowe

 • Analiza przypadków: studia przypadków, w których uczestnicy analizują rzeczywiste problemy zarządcze i pracują nad strategiami ich rozwiązania.
 • Mentoring Peer-to-Peer: wprowadzenie sesji, w których uczestnicy w parze służą sobie wsparciem i radą.
 • Mindfulness i Samoświadomość: krótkie sesje medytacyjne i ćwiczenia na rozwój samoświadomości, które pomagają w zarządzaniu stresem i poprawiają koncentrację.

Adresaci szkolenia

 • Menadżerowie i Liderzy Zespołów: osoby kierujące zespołami na różnych szczeblach organizacji, którzy chcą poprawić swoje umiejętności zarządcze.
 • Specjaliści HR: pracownicy działów HR odpowiedzialni za rozwój kompetencji przywódczych w organizacji.
 • Kierownicy projektów: project Managerowie, którzy chcą zwiększyć efektywność swoich zespołów projektowych.
 • Pracownicy Średniego Szczebla: osoby, które aspirują do roli lidera lub niedawno awansowały na stanowiska kierownicze.
 • Przedsiębiorcy: właściciele firm i startupów, którzy chcą skutecznie zarządzać swoimi zespołami.

Agenda szkolenia

 • Powitanie i przedstawienie celów szkolenia.
 • Kluczowe elementy efektywnego zarządzania zespołem.
 • Omówienie modelu przywództwa sytuacyjno-zadaniowego.
 • Identyfikacja stylów przywództwa uczestników i ich zastosowanie.
 • Symulacja zarządzania zespołem w zmieniających się warunkach.
 • Analiza zachowań i wyborów liderów w kontekście modelu sytuacyjno-zadaniowego.
 • Wprowadzenie do typologii DISC.
 • Samoocena i warsztat identyfikacji stylów osobowości w zespole.
 • Analiza „Pięciu Dysfunkcji Pracy Zespołowej” według Patricka Lencioniego.
 • Warsztat: identyfikacja i strategie przezwyciężania dysfunkcji w zespole.
 • Techniki i metody efektywnego feedbacku.
 • Praktyczne ćwiczenia w dawaniu i odbieraniu feedbacku.
 • Interaktywna gra rozwijająca umiejętności współpracy i komunikacji.
 • Refleksja nad wynikami gry i zastosowanie w praktyce menedżerskiej
 • Ćwiczenia skoncentrowane na rozwijaniu kompetencji lidera.
 • Symulacje scenariuszy zarządczych z wykorzystaniem nowo zdobytej wiedzy.
 • Strategie budowania zaangażowania i odpowiedzialności w zespołach.
 • Interaktywne ćwiczenia na rozwijanie umiejętności zespołowych.
 • Praca nad osobistym planem rozwoju kompetencji przywódczych.
 • Metody na utrzymanie ciągłego rozwoju i motywacji zespołu.

Jesteś zainteresowany szkoleniem otwartym?

Szczegóły poniżej

2 dni

Czas trwania

BRAK

Termin szkolenia

BRAK

Cena

Program szkolenia

Pobierz plik

Jesteś zainteresowany szkoleniem grupowym?

Szczegóły ustalimy indywidualnie

Porozmawiajmy!

Chcesz zapytać o szczegóły?

Skontaktuj się z nami

Przejdź do kontaktu

Marlena

Mickiewicz – Jarlińska

Manager ds. szkoleń

Wybierz szkolenie dla siebie lub Twojej firmy!

Szkolenia

Poznaj naszą pełną ofertę szkoleń dla biznesu.

Kalendarz szkoleń otwartych

Zobacz nadchodzące szkolenia realizowane w formule otwartej i zarejestruj się.

Nasi klienci